AKJ

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Almata.

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?
Het kan gebeuren dat jongeren niet tevreden zijn over de hulp die ze krijgen, dat ze vragen hebben of tegen problemen aanlopen. Als jongeren er niet uit komen met de hulpverlener, dan is het goed om te weten dat ze terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren ze naar het verhaal van de jongeren. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon hetverhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert de jongeren over zijn/haar rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Icarus of met de plaatsende instantie (BJZ / WSG).

Voor Almata zijn 2 vertrouwenspersonen vanuit het AKJ aangesteld. De contactpersonen zijn: Sadet Doganer (s.doganer@akj.nl), Natascha van Utrecht (vervanger Sadet Doganer) (n.vanutrecht@akj.nl) en Fiona Sijahailatua (f.sijahailatua@akj.nl). Zij komen wekelijks op bezoek, zodat de jongeren in de gelegenheid worden gesteld om met één van hen in gesprek te gaan.

Ouders/Pleegouders/Verzorgers:

Ook ouders/pleegouders en/of verzorgers kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen van het AKJ. Zij kunnen met vragen, problemen of klachten contact opnemen met de telefonische adviesdienst van het AKJ, te bereiken via telefoonnummer 088-5551000 of info@akj.nl.

Bereikbaarheid:

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens.

Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Vestiging Zuid-Holland, Haaglanden en Rotterdam
Groenendaal 23E
3011 SK ROTTERDAM
www.akj.nl
tel: 010-4022555

 

akj