Algemene info

SJSJ-Almata is onderdeel van Stichting Almoss, gelegen in de gemeente Woensdrecht, in de deelgemeente Ossendrecht (West-Brabant). SJSJ-Almata is een gesloten jeugdinstelling die net als Icarus valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten. In SJSJ-Almata verblijven jongeren met ernstige (gedrags)problemen zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek. Vaak hebben jongeren naast gedragsproblemen ook een achterstand in hun ontwikkeling.

Een gesloten behandeling is nodig om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg onttrekt of dat anderen hem/haar daarvan weghouden. Via een indicatie van een gecertificeerde instelling en de kinderrechter worden deze jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg bij SJSJ-Almata geplaatst.

Ons motto is daarbij: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Indien mogelijk gaat het kind na behandeling terug naar huis. Hij/zij kan ook in een open instelling voor jeugdhulp, of kan begeleid of zelfstandig gaan wonen. Deze mogelijkheden worden samen met het kind, ouders en (gezins)voogd of casemanagers bepaald.

De opdracht is om samen met de ouders/verzorgers en verschillende instanties de ontwikkeling van de jongere zo gunstig mogelijk te beïnvloeden om hen een kans te geven om in de maatschappij een aanvaardbare plek te verwerven. Het behandelklimaat kenmerkt zich door professionaliteit, betrokkenheid, vasthoudendheid en het bieden van duidelijkheid en structuur. Binnen SJSJ-Almata bieden wij de jongeren zorg, veiligheid en bescherming.