Bezoek

Tijdens het intake- of overnamegesprek wordt afgesproken wanneer en hoe vaak een (pleeg)ouder op bezoek mag komen. Het bezoek vindt plaats op een vaste dag op een vast tijdstip per groep. De gedragswetenschapper stelt vast wie op bezoek kan komen. Dat gebeurt in overleg met de jongere, de ouders, de (gezins)voogd en/of met casemanager. In uitzonderlijke gevallen mag SJSJ-Almata het bezoek weigeren wanneer dat beter is voor de jongere. Wanneer bezoekers minderjarig zijn, mogen ze alleen komen als ze vergezeld zijn van een volwassene. Bezoekers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te tonen bij de ingang. Regelmatig worden de afspraken over het verlof opnieuw bezien, o.a. tijdens de behandelplanbespreking.

Toegangsvoorwaarden 

Aan- en afmelden

Tijdens kantooruren dienen alle bezoekers zich eerst te melden bij de receptie in gebouw Vijverzicht.

Buiten kantooruren melden bezoekers zich bij de Centrale Post in gebouw Nautilus. Bezoekers worden ingeschreven door de receptionist of de beveiligingsmedewerker. Wanneer een bezoeker de instelling verlaat, dient deze zich ook weer af te melden bij het meldpunt waar hij/zij zich bij aankomst had gemeld, zodat de receptionist of de beveiligingsmedewerker de bezoeker weer uit kan schrijven. Op deze manier is te allen tijde duidelijk welke bezoekers zich binnen de instelling bevinden.

Legitimeren

Alle bezoekers van SJSJ-Almata dienen zich bij de receptie of de Centrale Post te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zodat met zekerheid gesteld kan worden dat de bezoeker ook de persoon is die verwacht wordt. Zonder legitimatie wordt de bezoeker geen toegang tot de instelling verschaft. Heeft de bezoeker geen legitimatie op zak en geeft deze aan een bekende te zijn van SJSJ-Almata, dan dient er door de receptionist dan wel de beveiligingsmedewerker contact opgenomen te worden met het (geconsigneerde) afdelingshoofd. Deze kan het besluit nemen om gegrond van de legitimatieplicht af te zien en dient dit te paraferen in de registratielijst.

Nederlandse bezoekers

Voor bezoekers met de Nederlandse nationaliteit zijn geldige legitimatiebewijzen: Paspoort, Nederlandse rijbewijs, toeristenkaart of Europese identiteitskaart.

Buitenlandse bezoekers

Voor bezoekers met een niet-Nederlandse nationaliteit zijn geldige legitimatiebewijzen: Paspoort, vreemdelingenpaspoort, vluchtelingenpaspoort, het zogeheten W-document of het verblijfsdocument van de vreemdelingendienst.

Groepen bezoekers

Individuele leden van een groep dienen zich bij binnenkomst afzonderlijk te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit geldt ook voor kinderen, die tot voor kort bijgeschreven werden in het paspoort van de ouders.

Minderjarigen

Kinderen onder de achttien jaar krijgen enkel toegang tot SJSJ-Almata als zij bij hun bezoek vergezeld worden door hun eigen ouder(s) of primaire (meerderjarige) verzorger(s).

Bezoekerspassen

Alle bezoekers van SJSJ-Almata krijgen bij het inschrijven door de receptionist dan wel de beveiligingsmedewerker een bezoekerspas uitgereikt. De bezoeker is verplicht deze goed zichtbaar op het lichaam te dragen, zodat voor eenieder duidelijk is, dat desbetreffende persoon een bezoeker en geen medewerker van is. De bezoeker dient de bezoekerspas bij afmelding weer in te leveren bij de receptionist dan wel beveiligingsmedewerker.