Post

De post van de jongeren komt binnen bij de receptie en wordt daar ingeschreven. De groepsleider haalt de post op en verdeelt deze tijdens de kamermomenten op de groepen. Jongeren mogen ook post verzenden, de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de jongeren.