Telefonisch contact

Op de groep hebben jongeren de mogelijkheid om te bellen. Een jongere mag ten minste tweemaal per week gedurende tien minuten één of meer telefoongesprekken voeren met personen buiten SJSJ-Almata. Afspraken hierover worden vastgelegd in het hulpverleningsplan van de jongere. Per groep zijn er vaste dagen en momenten om te bellen. Externen kunnen een belafspraak maken door contact op te nemen met de leefgroepen.