Doelgroepen

Binnen SJSJ-Almata verblijven jongens en meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die beschermd dienen te worden tegen zichzelf en/of anderen en behandeling nodig hebben. Jongeren kunnen alleen bij SJSJ-Almata worden opgenomen met:

  • Een indicatie van een gecertificeerde instelling (op verzoek van gezinsvoogd en/of gezaghebbenden)
  • Een machtiging gesloten plaatsing van de kinderrechter

Gesloten jeugdzorg

SJSJ-Almata kan zorg bieden aan 52 jongeren. Daarnaast begeleidt SJSJ-Almata 8 jongeren en hun gezinnen die in het kader van een zorgtraject elders verblijven. Gesloten Jeugdzorg betekent dat wij naast behandeling, met bepaalde middelen en maatregelen een hogere mate van veiligheid kunnen aanbieden. Om te voorkomen dat iemand wegloopt, mogen wij de jongeren bijvoorbeeld vastpakken en tegenhouden. Binnen de reguliere jeugdzorg mag dit niet.

Om goed te kunnen voldoen aan de behoefte van onze jongeren zijn er ook tussen de groepen verschillen met betrekking tot mate van beslotenheid. Er zijn groepen met een echt gesloten karakter en groepen met een wat meer open karakter. De groepen, verdeeld in aparte jongens-, meisjes- of gemengde groepen, bieden echter allemaal gesloten jeugdzorg aan.

Onze jongeren & hun ouders/verzorgers

Gedwongen hulpverlening is een speciale vorm van hulpverlening, want gedwongen betekent dat jongeren niet vrijwillig bij ons verblijven en dat een kinderrechter en een Bureau Jeugdzorg bij de jongeren en zijn/haar ouders/verzorgers betrokken is.
Onze jongeren zijn heel divers qua afkomst, achtergrond en opvoedingssituatie. Vaak komen ze uit een moeilijke situatie bij ons terecht. Soms zijn we de zoveelste hulpverlener (waarbij men weer zijn verhaal moet doen), soms is het de eerste ervaring met hulpverlening voor de jongere. Ons maakt het niet uit, wij willen voor al onze jongeren en hun ouders/verzorgers klaar staan. Daarbij kijken we vooral naar wat er goed is gegaan en niet naar wat allemaal niet goed is gegaan. Samen kijken naar de toekomst en zorgen dat het straks een stuk beter gaat.