Verwerking persoonsgegevens

Beleid SGIG: In de Jeugdwet is opgenomen, dat voor cliëntdossiers geldt dat deze minimaal 15 jaar dienen te worden bewaard of zo lang als nodig is om goede jeugdhulp te kunnen bieden. Almata hanteert een bewaartermijn van 15 jaar voor cliëntdossiers. Dit zou – gezien de kans op “heropening” van dossiers in geval van strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik – te kort zijn; er geldt in een aantal gevallen geen verjaringstermijn en voor zedenmisdrijven gepleegd door jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat afhankelijk van de ernst een verjaringstermijn van 20 jaar geldt. Daarnaast blijkt dat slachtoffers vaak pas op latere leeftijd terugblikken op hun leven, wat maakt dat een bewaartermijn langer dan 15 jaar gewenst is.

Almata stelt haar bewaartermijn ten aanzien van logboeken en rapporten over seksueel grensoverschrijdend gedrag vast op 20 jaar gerekend vanaf de datum waarop het slachtoffer de leeftijd van 18 jaar bereikt.