Jongerenraad

Jongeren zijn belangrijk binnen SJSJ-Almata. Zij weten immers als geen ander waar jongeren binnen de instelling tegen aanlopen. Omdat er binnen SJSJ-Almata jongeren verblijven met een verstandelijke beperking besteden wij extra aandacht aan het hen vertrouwd maken met het proces van vergaderen, stukken lezen en overleggen. Met de jongerenraad biedt SJSJ-Almata daartoe de mogelijkheid.

Wat er besproken wordt binnen de jongerenraad:

  • De rechten van de cliënt.
  • Integriteit, Bejegening en Leefklimaat.
  • Huisregels en groepsregels.
  • Visie op voeding en maaltijden.
  • Veiligheid op en rond het terrein.

Wie zit in de jongerenraad?

In de jongerenraad zitten alleen jongeren van SJSJ-Almata. Elke leefgroep is door een jongere vertegenwoordigd.

Hoe werkt de jongerenraad?

De jongerenraad is een actieve groep die voor de belangen van de jongeren binnen SJSJ-Almata opkomt. Zij vergaderen 1 keer per 2 weken. De jongerenraad is er niet voor om persoonlijke klachten te vertellen. Het is belangrijk dat de jongeren vrijuit kunnen praten. Voor deze vergaderingen kunnen zij sprekers uitnodigen bv. ITB-er, Maatschappelijk werker, een vertrouwenspersoon enz. Jongeren notuleren om de beurt. Deelnemers van de jongerenraad bespreken de notulen in de groepsgesprekken. Tijdens deze groepsgesprekken kunnen groepsgenoten vragen opstellen voor de jongerenraad. De directie is 1x in de 4 weken aanwezig bij de jongerenraad en ontvangt de notulen. De notulen van de jongerenraad komen altijd aan de orde in het operationeel overleg.