Klachtencommissie

Iedere jongere in SJSJ-Almata heeft het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van SJSJ-Almata. In deze commissie zitten mensen die niet bij SJSJ-Almata werken. Ze zijn dus onafhankelijk. Jongeren kunnen bij het indienen van een klacht steeds een beroep doen op een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

Niet alleen jongeren kunnen klagen; ook u als ouders/verzorgers hebt dit recht. Mocht u zich niet goed behandeld voelen of heeft u een andere klacht, dan raden wij u aan om hierover eerst te praten met de persoon om wie het gaat. U kunt eventueel ook praten met de leidinggevende van de persoon of u kunt zich richten tot de directie.

Mocht u zich na deze stappen te hebben ondernomen toch niet gehoord voelen, dan kunt u ook een klacht of bemiddelingsverzoek indienen bij de klachtencommissie. Dit kunt u doen door een brief te schrijven en te versturen naar: SJSJ-Almata, t.a.v. de klachtencommissie, postbus 14, 4640 AA Ossendrecht. Vervolgens neemt de secretaris van de klachtencommissie persoonlijk contact met u op en wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen.

U kunt ervan uitgaan, dat er altijd eerst gekeken wordt of een bemiddelaar van de klachtencommissie niet zou kunnen bemiddelen naar aanleiding van uw brief. Het is namelijk prettig voor beide partijen als u er samen uitkomt. Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing, dan wordt de klacht formeel behandeld door de klachtencommissie.