Onderwijs

Per 1 augustus jl. is Almata Onderwijs aangesloten bij Koraal. Almata Onderwijs verzorgt het onderwijs voor Almata. Het onderwijs wordt gegeven door 15 professionals. Zij werken in nauwe afstemming met de medewerkers van Almata die de dagelijkse zorg en begeleiding aan de leerlingen geven.

Duo schoolleiders
Het team van Onderwijs wordt aangestuurd door het duo Tim Matthijssen en Natasja Smout. Beiden zijn al langere tijd in dienst bij Koraal. Matthijssen is schoolleider voor alle operationele zaken en dagelijks fysiek aanwezig. Smout heeft, naast haar functie van schoolleider van VSO Het Aventurijncollege, de integrale verantwoordelijkheid. Zij richt zich op de beleidsmatige kant.

Bevlogen team
Matthijssen: “We zijn half augustus begonnen, maar merken nu al dat we te maken hebben met een hardwerkend en bevlogen team. We gaan ons in het begin bezighouden met de integratie van het onderwijs van Almata binnen Koraal. We zetten ons er voor in om de overgang voor de leerlingen zo rustig mogelijk te laten verlopen. We streven er naar dat zij al op korte termijn profijt ondervinden dat de school nu bij Koraal hoort. Om dat te vieren zullen we binnen een aantal weken een feestelijk moment houden, waarbij we ook de nieuwe naam van de school bekendmaken.’

meer info over onderwijs