Plaatsing

Een plaatsing in SJSJ-Almata is een zware vorm van jeugdzorg. De plaatsing wordt pas ingezet als andere vormen van zorg niet geleid hebben tot het gewenste resultaat. Kenmerkend is dat de jongeren voor plaatsing binnen SJSJ-Almata veelal (nog) niet mee wilden werken aan behandeling. Gedwongen betekent dat jongeren niet vrijwillig bij ons verblijven en dat een kinderrechter en een Bureau Jeugdzorg bij de jongeren en zijn/haar ouders/verzorgers betrokken is.

Binnen SJSJ Almata verblijven jongens en meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die beschermd dienen te worden tegen zichzelf en/of anderen en behandeling nodig hebben. Daarnaast is SJSJ-Almata gespecialiseerd in de zorg aan jongeren met een licht verstande- lijke beperking (TIQ 55 – 85). Jongeren kunnen alleen bij SJSJ-Almata worden opgenomen met:

  • Een geldende machtiging van de kinderrechter
  • Een indicatie van Bureau Jeugdzorg

SJSJ-Almata kan momenteel zorg bieden aan 52 jongeren die residentieel verblijven. De zes groepen, met elk 10 plaatsen, verdeeld in gemengde leefgroepen, aparte jongens- en meisjesgroepen, bieden allemaal gesloten jeugdzorg aan. Verder hebben we 6 bedden in ons fasehuis in Tilburg en bieden we trajectzorg aan waarbij jongeren korte tijd in Ossendrecht verblijven om vervolgens met intensieve thuisbegeleiding de begeleiding van jongeren vorm geven www.thuis-best.com

Het traject ReConnect wordt ingezet als er, ondanks veel conflicten en uithuisplaatsing, een onverbrekelijke band is tussen ouder(s) en kind. Het vertrouwen tussen ouder(s) en kind wordt weer hersteld.

Onze jongeren zijn heel divers qua afkomst, achtergrond en opvoedingssituatie. Vaak komen ze vanuit een moeilijke situatie bij ons terecht. Soms zijn we de zoveelste hulpverlener (waarbij men weer zijn verhaal moet doen), soms is het de eerste ervaring met hulpverlening voor de jongere. Ons maakt het niet uit, wij willen voor al onze jongeren en hun ouders/verzorgers klaar staan. Daarbij kijken we vooral naar wat er goed is gegaan en niet naar wat allemaal niet goed ging. Samen kijken naar de toekomst en zorgen dat het straks een stuk beter gaat.