SJSJ-Ambulant

SJSJ biedt ambulante begeleiding aan (zowel individueel als in groepen) voor jongeren en jongvolwassenen die al zelfstandig of bij hun ouders of familie wonen, maar wel nog verdere begeleiding nodig hebben. Jongeren die uitstromen uit de Justitiële Jeugdinstelling (JJI) Het Keerpunt of de JeugdzorgPlus-organisaties Icarus en Almata. Daarnaast biedt SJSJ ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen die elders vandaan komen.

De ambulante begeleiding is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Jongeren met een complexe begeleidingsvraag op een of meer leefgebieden (wonen, onderwijs/werk/dagbesteding of gedrag en leven binnen een sociale context).  Veelal zijn dit ook jongeren of jongvolwassenen met al een lange geschiedenis aan complexe gedragsstoornissen en problematieken op diverse leefgebieden.

De begeleiding voor deze doelgroepen gebeurt door ervaren en gespecialiseerde jeugdzorgwerkers. Jongeren die uitstromen bij Icarus of Almata worden begeleid door de jeugdzorgwerker die ook betrokken was in de residentiële fase. Op die manier kan het traject worden doorgezet aangezien wij/zij bekend is met de jongere en diens problematiek.

Tijdens de ambulante fase wordt gewerkt aan het verder versterken van zelfvertrouwen en veiligheid, het uitbouwen van het netwerk van de jongere en diens sociale kaart in de wijk en het ondersteunen van de jongere bij het aangaan van contacten met diverse loketten/front-offices. Waar nodig wordt met de jongere gezocht naar huisvesting en scholing/werk. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de jongere staat centraal en de begeleiding is er op gericht dit zo veel als mogelijk te activeren.

Wilt u meer weten of heeft u een concrete begeleidingsvraag? Neem dan contact op met Math Claessen via het telefoonnummer 043 407 71 50 of per mail via info@sjsj.nl.

Folder Klachtenregeling SJSJ Ambulant

Het Keerpunt en Icarus zijn gecertificeerde HKZ-instellingen. Voor het nieuwe product SJSJ-Ambulant wordt momenteel gewerkt aan certificering volgens de nieuwe HKZ normen.