Het Driespan vervolgt de onderwijsactiviteiten van Almata.

Met ingang van het nieuwe schooljaar – 1 augustus 2018 – neemt Koraal in de regio West-Brabant de onderwijsactiviteiten en onderwijsmedewerkers van Almata over en zullen deze gaan vallen onder de Stichting Het Driespan.

Jan van Wirdum (directeur Almata): “Wij gaan vol vertrouwen met Het Driespan aan de slag om een zo passend mogelijk onderwijs- en zorgaanbod te realiseren voor onze doelgroep. De brede ervaring van onze organisaties en de gedeelde wetenschap dat we daarbij vooral samen op moeten trekken zijn daarbij helpend. We kunnen daarbij voortbouwen op de goede basis die hiervoor de afgelopen jaren is gelegd.”

Ook de Gemeente Woensdrecht, waar Almata is gevestigd, toont zich verheugd over het besluit. Wethouder Lars van der Beek: “Het college is erg blij met deze ontwikkeling. Het zorgt voor structurele aanwezigheid van voortgezet speciaal onderwijs in onze gemeente. Hier is regionaal behoefte aan. Zeker vanwege de mogelijke combinatie van jeugdzorg en onderwijs. Wij hebben er vertrouwen in dat Koraal en Stichting Het Driespan het onderwijs bij Almata verder kunnen versterken.”

Almata onderwijs
De school van Almata is een betrekkelijk kleine school waar plek is voor maximaal 62 leerlingen. De school is gehuisvest in Ossendrecht en heeft zowel gesloten als zogenoemde open plaatsen voor leerlingen die geen gesloten behandeling nodig hebben. De school werkt heel nauw samen met Almata. Met de overname krijgt Almata een officiële onderwijsstatus. Er verandert echter niets in het bestaan, de werking en de grootte van de school.

meer info

Terug naar het Geen categorie