Algemene info

Het Keerpunt is onderdeel van Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ), gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht). Het Keerpunt is een particuliere instelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en zich bezighoudt met justitiële jeugdzorg. Binnen Het Keerpunt worden jongeren en jongvolwassenen (adolescenten) geplaatst die, in het kader van het strafrecht, met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen.

Het Keerpunt: Justitiële Jeugdzorg

Het Keerpunt heeft de maatschappelijke taak de veiligheid van de samenleving en van de jongere te waarborgen. In totaal kunnen er 56 strafrechtelijk geplaatste jongeren worden opgenomen. In een groep verblijven acht tot tien jongeren. Onze opdracht is om in samenwerking met ouders, verzorgers & instanties de opvoedingstaak te realiseren en een zo optimaal mogelijk perspectief voor de jongere te bieden. Het zo gunstig mogelijk beïnvloeden van de ontwikkeling van de jongere stellen we voorop.