Youturn

Sinds 1 januari 2010 werken alle justitiële jeugdinrichtingen in Nederland met dezelfde basismethodiek: YOUTURN. Dit is een integratie en uitbreiding van twee pedagogische methoden waarmee justitiële jeugdinrichtingen al enige tijd goede ervaringen hebben opgedaan.

YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. De jongere leert stap voor stap hoe hij zelf zijn leven kan veranderen, hoe hij fouten achter zich kan laten en problemen kan voorkomen. Kortom, YOUTURN leert een jongere zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn doen en laten en de keuzes die hij maakt. Dit alles ter voorbereiding op een geslaagde terugkeer naar huis en om te voorkomen dat hij weer in oude fouten vervalt.

Tijdens dit leerproces worden de jongeren ondersteund door pedagogisch medewerkers, docenten, gedragswetenschappers en andere professionals. YOUTURN is meer dan de optelsom van twee pedagogische methoden. Het programma omvat ook nazorg, intensieve samenwerking met andere instellingen, een duidelijk gefaseerde indeling van de behandeling, sterke stimulering van een positieve groepscultuur en actieve betrokkenheid van de ouders bij de behandeling. Jongeren worden sterk gestimuleerd om aan hun problemen te werken met een gerichte gedragsaanpak die is gebaseerd op een helder perspectiefplan.

YOUTURN is erop gericht jongeren te helpen om:

  • vaardigheden te leren om taken te vervullen waarvoor zij zich in het dagelijks leven tegenkomen
  • duidelijk te maken welke vaardigheden bij welke ontwikkelingstaken horen
  • moreel besef en verantwoordelijk gedrag te ontwikkelen
  • cognitieve vertekeningen te herkennen
  • elkaar hierbij te helpen door positieve beïnvloeding
  • ontvankelijk te worden voor specifieke interventies gericht op probleemgedrag