Bezoek

Een jongere in Het Keerpunt heeft minstens 1 uur per week recht op bezoek. Indien de ouders/verzorgers of voogd, stiefouder, pleegouders of verzorgers niet op bezoek kunnen komen op de vastgestelde tijden, dan kunnen ze in overleg met de trajectbegeleider op een ander moment op bezoek komen. Om het bezoek in goede banen te leiden, is een bezoekregeling opgesteld.

Bezoektijden

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag, zondag en feestdagen*
11.00 – 12.00 uur 11.30 – 12.30 uur
15.30 – 16.30 uur 13.30 – 14.30 uur
17.30 – 18.30 uur 15.30 – 16.30 uur
17.30 – 18.30 uur

* Feestdagen zijn: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren en Carnaval

Toegangsvoorwaarden

Bezoekers zijn van harte welkom bij Het Keerpunt. Wij rekenen echter op begrip voor onze toegangsprocedure. Als justitiële jeugdzorginstelling zijn wij gebonden aan strikte (veiligheids)regels. Op drukke momenten kan dit enig oponthoud betekenen. Bij het vaststellen van uw reistijd dient hiermee rekening te worden gehouden. Verder moeten bezoekers aan onze instelling zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Toegangsvoorwaarden Het Keerpunt

Toegangsprocedure

Er is gratis parkeerruimte voorzien voor bezoekers op de parkeerplaats, gelegen voor het hoofdgebouw van Het Keerpunt. U meldt zich bij de toegangspoort. De beveiliging maakt het hekwerk voor u open. Vervolgens loopt u door richting de hoofdingang (trappen omhoog), waar u zich voor de tweede keer moet melden.

De beveiligingsdienst zal u in de inkomhal vragen om u te legitimeren. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zij controleren ook of de bezoekersafspraak overeenstemt met de gegevens die u hebt doorgegeven aan de trajectbegeleider bij het maken van de bezoekafspraak.

Bij de detectiepoort worden alle metalen voorwerpen gesignaleerd. U dient deze poort ‘piepvrij’ te passeren. De beveiligingsdienst zal u hiervoor aanwijzingen geven. Indien nodig wordt u gefouilleerd.

Op voorhand gemelde spullen worden door de beveiligingsdienst in ontvangst genomen. Zij zorgen ervoor dat de spullen op de juiste plaats terecht komen. De inhoud van uw tas(sen) wordt gecontroleerd. Goederen die niet mee naar binnen mogen, worden door de beveiligingsdienst in bewaring genomen, in een kluisje geplaatst of aan de politie overgedragen.

Het bezoek en de jongere moeten zich, tijdens het bezoek, houden aan de aanwijzigingen van de medewerkers van de instelling. Doet men dit niet, dan kan het bezoek voortijdig beeïndigd worden en kunnen de bezoekers uit de instelling worden verwijderd.