Commissie van Toezicht

Iedere JJI, en dus ook Het Keerpunt, heeft een Commissie van Toezicht. In deze commissie zitten mensen die niet bij Het Keerpunt werken en dus onafhankelijk zijn. Eén van hun taken is het uitoefenen van toezicht op hoe er in Het Keerpunt met jongeren wordt omgegaan. Daarnaast behandelt een deel van de Commissie van Toezicht ook klachten van jongeren en ouders/verzorgers.

Een jongere kan bij de Commissie van Toezicht t.a.v. de beklagcommissie van Het Keerpunt een klacht indienen over een beslissing die door de directeur (of een personeelslid namens de directeur) is genomen.

Dit recht komt ook de ouders/verzorgers toe. Vooraleer de commissie een beklagschrift behandelt als een formele klacht, zal een bemiddelaar van de Commissie van Toezicht eerst proberen te bemiddelen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wordt de klacht formeel behandeld door de Klachtencommissie.

Als ouders/verzorgers een klacht of bemiddelingsverzoek willen indienen, dan kan dit door een brief te schrijven en die te sturen naar de beklagcommissie van Het Keerpunt (Pater Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en Keer). Vervolgens neemt de secretaris van de beklagcommissie zo snel mogelijk persoonlijk contact op met de desbetreffende persoon en informeert hem/haar over de vervolgstappen.