Geïntegreerd onderwijsdagprogramma

Jongeren die in Het Keerpunt verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Wij stellen voor elke jongere een perspectiefplan op dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Wij gaan uit van één jongere, één plan, één perspectief. Hierbij vormen onderwijs en behandeling een integraal onderdeel. Het één kan niet zonder het ander. Wij noemen ons dagprogramma: het geïntegreerd onderwijsdagprogramma (G.O.D.). Dat betekent dat onderwijs en behandeling in elkaar overlopen.

Onze onderwijzers doen meer dan lesgeven. Ze bekijken en sturen ook op gedrag. De groepsleiding participeert in het onderwijs als praktische begeleider in de onderwijsprojecten. Wij werken samen met SO/VSO St. Jozef, een school voor speciaal onderwijs (onderdeel van Alterius). Deze school bevindt zich bij ons op het terrein. Iedere jongere die in Het Keerpunt verblijft, staat automatisch ingeschreven op SO/VSO St. Jozef. Voor meer informatie over de school, kun je kijken op de website www.sovso-stjozef.nl.

Over het aspect ‘school’ maken ouders/verzorgers zich vaak veel zorgen. Onze school is een instelling die gespecialiseerd is in het werken met jongeren die bij Het Keerpunt geplaatst worden. We investeren in de kwaliteit van onderwijs en de samenwerking. Het geïntegreerd onderwijsprogramma wijkt echter wel af op een aantal punten. Onze jongeren hebben vaak een andere benadering nodig dan dat ze van reguliere scholen krijgen (waar het vaak minder goed ging). Daarom geven we les in kleine groepjes. We houden de jongeren dicht bij ons (participeren van groepsleiding binnen het onderwijs) en wisselen de lesstof bewust af (theorie en praktijk in de vorm van projecten). De begeleiding is intensief en loopt ook in elkaar over.

De school biedt zeer veel mogelijkheden op het gebied van onderwijs en examentrajecten. Het onderwijsaanbod breidt ieder jaar verder uit en ook op het gebied van de verschillende vormen die worden aangeboden, wordt stevig ingezet. Onderwijs moet naast leerzaam, ook leuk, uitdagend en afwisselend zijn. Het belangrijkste is dat dit de basis biedt voor de verdere toekomst. Wij willen het onderwijs, naast de behandeling, een prominente plek geven.

Indien het noodzakelijk is, kunnen jongeren onder bepaalde strikte voorwaarden naar een externe school. Dit is echter eigenlijk pas mogelijk indien een verblijf van een jongere langzaam op zijn einde loopt.

Voor het onderwijsgedeelte ontwikkelden we een Onderwijs Trajectkaart (OTK) voor de verslaglegging en rapportage naar ouders/verzorgers. De docent beschrijft in deze kaart samen met de Commissie van Begeleiding het Ontwikkelingsperspectief. Deze kaart wordt ook verwerkt in het perspectiefplan. Het onderwijs wordt op het niveau en de vaardigheden van de jongere afgestemd. Op die manier wordt geprobeerd het plezier en de motivatie in onderwijs te laten terugkeren en onderhoudt de jongere aansluiting met de school of een werkopleidingsplek.

Het G.O.D. van Het Keerpunt biedt jongeren een duidelijke structuur en regelmaat in het dagelijks leven. Ieder onderdeel van het geïntegreerd dagprogramma biedt jongeren de mogelijkheid om met bepaalde vaardigheden te oefenen en zich deze eigen te maken.

Naast het G.O.D. is er ook ruimte voor rust, vrije tijd en activiteiten. Jongeren kunnen gebruik maken van een bibliotheek, spelletjes spelen op de groep, film kijken, sporten, etc. In het weekprogramma zijn bijna dagelijks verschillende sportmomenten opgenomen. De jongeren vernemen via het weekprogramma welke activiteiten die week georganiseerd worden. In het weekend is er een aangepast programma aangezien er dan geen onderwijs wordt gegeven.