Jongerenraad

In Het Keerpunt is een jongerenraad actief. De jongerenraad bestaat uit een afvaardiging van een jongere van elke leefgroep van Het Keerpunt. De jongerenraad komt een keer per 6 weken bij elkaar en vergadert onder begeleiding van een coach.

Elke jongere die lid is van de jongerenraad bereidt de vergadering goed voor. Hij schrijft zaken, die groepsleden graag besproken willen hebben, op en neemt deze mee naar de vergadering. Ook achteraf bespreekt de jongere van de jongerenraad deze zaken met de groepsgenoten. Deelnemen aan de jongerenraad heeft ook een leerdoel.

In de vergadering worden de zaken besproken die leven op de groep. De onderwerpen kunnen divers zijn zoals huisregels, voeding of activiteiten. Het kan het zijn dat de jongerenraad betrokken wordt bij bepaalde vraagstukken.

Als dat laatste het geval is, dan kan het JiT worden opgericht. Het JiT staat voor: Jongeren inspectie Team. Het JiT maakt een rondgang langs alle jongeren van het Keerpunt. Dan wordt, over een bepaald onderwerp of een verzoek van buitenaf, informatie verzameld van alle jongeren die in Het Keerpunt verblijven. Het JiT heeft in het verleden ook bijvoorbeeld meegewerkt aan een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.

Het komt ook voor dat (zowel interne als externe) gasten een verzoek indienen om de vergadering bij te kunnen wonen. Zij komen dan met een boodschap naar de vergadering. Ook de pedagogisch directeur sluit regelmatig aan bij de vergadering van de jongerenraad.