Plaatsing

Plaatsing in Het Keerpunt geschiedt op last van Justitie (Officier van Justitie, Kinderrechter of Ministerie) en loopt altijd via een landelijk registratie- en selectiepunt in Den Haag (Afdeling Individuele Jeugdzaken van Dienst Justitiële Inrichtingen).

In Het Keerpunt worden jongeren en adolescenten geplaatst die:

  • In preventieve hechtenis verblijven
    De jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt geplaatst in afwachting van een uitspraak van de (kinder)rechter.
  • Jeugddetentie moeten ondergaan
    De jongere heeft een straf opgelegd gekregen. De maximale straf voor jongeren tot 15 jaar bedraagt een jaar, voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt een maximale straf van twee jaar.
  • Een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen
    De jongere is een strafrechtelijke jeugdmaatregel opgelegd voor gedwongen behandeling voor de duur van twee jaar. Deze maatregel kan verlengd worden tot maximaal zes jaar. Bij het opleggen van een PIJ-maatregel dient onderzoek te zijn gedaan door minimaal twee gedragsdeskundigen die de jongere (verminderd) ontoerekeningsvatbaar hebben beoordeeld ten tijde van het plegen van het delict. Er dient sprake te zijn van een psychische stoornis, een ziekelijke geestelijke stoornis of van gebrekkige ontwikkeling.

Het Keerpunt is een Normaal Beveiligde Instelling (NBI). Dit houdt in dat binnen de gesloten groepen sprake is van een aanzienlijke beperking van de bewegingsvrijheid en een hoge mate van beveiliging. Elke afdeling werkt met een zeer gestructureerd onderwijs-/dagprogramma, gericht op het aanleren van gedrag en vaardigheden. Het aanbod bestaat onder meer uit onderwijs, werkprojecten, sport en creatieve vakken. Het verblijf van de jongere wordt individueel afgestemd op zijn mogelijkheden. Voor de jongere zijn gelimiteerde contacten met de buitenwereld mogelijk. Briefwisseling en telefoongesprekken worden gecontroleerd toegestaan. Op aanvraag kan door ouders/verzorgers, familie, vriend of vriendin een bezoek worden gebracht aan de jongere binnen de instelling. De Officier van Justitie kan de bezoekregeling of contacten met de buitenwereld, echter beperken.

Voor meer informatie over de bel- en bezoekregeling: zie onderdeel “bezoek“.