Algemene info

Icarus is een locatie van SJSJ (Stichting Jeugdzorg St.Joseph), gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht). Icarus is een JeugdzorgPlus-instelling die onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Bij Icarus verblijven jongeren met ernstige (gedrags)problematieken zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek. Vaak hebben jongeren naast gedragsproblemen ook een achterstand in hun ontwikkeling.

Er zijn groepen met een gesloten en een open karakter. De groepen zijn onderverdeeld in aparte jongens-, meisjes- of gemengde groepen en bieden allemaal gesloten jeugdzorg aan.

Een gesloten behandeling is nodig om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg onttrekt of dat anderen hem/haar daarvan weghouden. Via de kinderrechter worden deze jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg bij Icarus geplaatst.

Indien mogelijk gaat de jongere na behandeling terug naar huis. Hij/zij kan ook in een open instelling voor jeugdhulp, of kan begeleid of zelfstandig gaan wonen. Deze mogelijkheden worden samen met de jongere, ouders en (gezins)voogd of casemanager bepaald.

Wij werken aan de toekomst in de meest brede zin van het woord. Wij zetten ons in voor een betere toekomst voor onze jongeren en hun omgeving (ouders). Maar ook werken wij aan de toekomst van de maatschappij. Het werken aan de toekomst doen en kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met jou oftewel met de jongeren, zijn omgeving en met onze (keten)partners.