Algemene info

Icarus is een onderdeel van Stichting Jeugdzorg St.Joseph (SJSJ), gelegen in Cadier en Keer (nabij Maastricht). Icarus is een gesloten jeugdzorginstelling die sinds 1 januari 2015 onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten valt. In Icarus verblijven jongeren met ernstige (gedrags)problemen zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek. Vaak hebben jongeren naast gedragsproblemen ook een achterstand in hun ontwikkeling.

Een gesloten behandeling is nodig om te voorkomen dat het kind zich aan de zorg onttrekt of dat anderen hem/haar daarvan weghouden. Via de kinderrechter worden deze kinderen met een machtiging Gesloten Jeugdzorg bij Icarus geplaatst.

Ons motto is daarbij: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Indien mogelijk gaat de jongere na behandeling terug naar huis. Hij/zij kan ook in een open instelling voor jeugdhulp, of kan begeleid of zelfstandig gaan wonen. Deze mogelijkheden worden samen met de jongere, ouders en (gezins)voogd of casemanagers bepaald.

De opdracht is om samen met de ouders/verzorgers en instanties de ontwikkeling van de jongere zo gunstig mogelijk te beïnvloeden om hen een kans te geven om in de maatschappij een aanvaardbare plek te verwerven. Het behandelklimaat kenmerkt zich door professionaliteit, betrokkenheid, vasthoudendheid en het bieden van duidelijkheid en structuur. Binnen Icarus bieden wij de jongeren zorg, veiligheid en bescherming.