Behandelvisie

Onze behandelvisie komt voort vanuit het Sociaal Competentie Model. Dit model zegt dat probleemgedrag ontstaat vanuit een verschil tussen competenties en taken. Met andere woorden: dat wat er van een jongere verwacht en gevraagd wordt, is (nog) te moeilijk voor hem of haar.

Tijdens het verblijf worden de vorderingen van de jongere vastgelegd in een trajectplan. Het trajectplan is specifiek voor één jongere geschreven en bevat alle hulp en zorg die we willen aanbieden. Binnen 6 weken stellen we een voorlopig trajectplan op. Na 3 maanden evalueren we dit voorlopig trajectplan tijdens een trajectplanbespreking. Na deze evaluatie stellen we een nieuw trajectplan opgesteld. Zo blijven de leerdoelen voor de jongere actueel.

Werken vanuit een duidelijke visie

Opvoeding is ‘het overdragen en aanleren van allerlei praktische, cognitieve en sociale vaardighe- den’. Opvoeding in een leefgroep is anders dan die door de ouders/verzorgers. Onze rol is slechts tijdelijk en professioneel van aard. Wij nemen de zorgtaak van ouders/verzorgers tijdelijk voor een stukje over en gaan hier zeer serieus mee om. Opvoeding gaat over in behandeling wanneer de groepsleiding op basis van observaties en een plan, systematisch werkt aan bepaalde verandering in denken, emoties en/of gedrag. Het doel is dan het verminderen van het probleemgedrag en de invloed van eventuele stoornissen.

Binnen Icarus werken elke dag weer veel mensen samen om de best mogelijke zorg te bieden voor de aan ons toevertrouwde jongeren op het gebied van: verblijf, onderwijs, therapie & behandeling, vrije tijd en medische zorg. Wij doen dit vanuit een duidelijke structuur, visie en behandelmethodiek.

In 2015 wordt de behandelvisie van Icarus herijkt door o.a. een aanvulling op de methodiek door de implementatie van geweldloos verzet. Daarnaast zal het accent in 2015 liggen op trajectzorg als gevolg van de transformatie in de Jeugdzorg.

Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.