Therapie en Trainingen

Soms hebben de jongeren naast de behandeling therapie of training nodig, zoals sociale vaardigheidstraining, agressieregulatietraining of muziektherapie. Icarus beschikt over zowel interne (eigen interventiebureau) als externe mogelijkheden. Therapie en trainingen worden gegeven door onze gedragswetenschappers, trajectbegeleiders, speciaal getrainde groepsleiders, interventiemedewerkers en ook door de kinder- en jeugdpsychiater. Ook wordt gebruik gemaakt van externe organisaties waarmee Icarus structureel samenwerkt.

Therapie

Therapie is een vorm van hulpverlening waarbij een jongere samen met een gekwalificeerde therapeut met een bepaald probleem aan de slag gaat. Dit kan in groepen (groepstherapie), met het gezin (gezinstherapie) of de jongere alleen met een therapeut (individuele therapie). Er zijn veel vormen van therapie; samen met de jongere en ouders/verzorgers wordt gekeken welke het beste passend is. Er zijn therapieën waarbij vooral gepraat moet worden (verbale therapie), maar ook therapieën waarbij het juist gaat om ‘doen’, bewegen of muziek (non-verbale therapie).

Trainingen

Trainingen zijn cursussen waarbij een jongere vaardigheden leert die hem of haar helpen om beter om te gaan met bepaalde situaties of gebeurtenissen. Er zijn bijvoorbeeld agressieregulatietrainingen (hoe kan ik beter met boosheid omgaan zonder agressief te worden naar mezelf of anderen?) en sociale vaardigheidstrainingen (hoe stel ik mezelf voor? hoe begin ik een praatje met iemand?).

Via deze link vindt u alle trainingen die in Icarus toegepast kunnen worden:

Therapieën Icarus_januari_2015