Bezoek

Een jongere die in Icarus is geplaatst, mag bezoek van zijn ouders, voogd, stiefouder of pleegouders ontvangen. Naast deze mensen mogen ook andere mensen op bezoek komen, mits zij op de bezoekerslijst zijn geplaatst en het bezoek dus goedgekeurd is. Minderjarige bezoekers kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek komen.

Er mogen maximaal drie bezoekers tegelijk komen, tenzij in het trajectplan anders beslist. Het bezoek moet bij binnenkomst bij Icarus een bezoekafspraak hebben gemaakt. De bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart) en dit ter inzage kunnen tonen.

Bezoektijden

De bezoektijden kunnen verschillen per leefgroep. Het bezoek kan uitsluitend plaatsvinden als dat van tevoren via de trajectbegeleider is vastgelegd.

Op zaterdag en zondag (als het bezoekdag is) kan men op een van de volgende tijdstippen op bezoek komen:
11:30 tot 12:30
13:30 tot 14:30
15:00 tot 16:00 16:30 tot 17:30

Op woensdag gelden de tijdstippen:
14:00 tot 15:00
15:30 tot 16:30

Op vaste tijdstippen (van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 9.30 uur), via het telefoonnummer van de afdeling trajectbegeleiding Icarus (043 407 71 50), kan een bezoekafspraak gemaakt worden. De trajectbegeleider noteert deze afspraak en brengt de jongere, de groepsleiding en de beveiligingsdienst op de hoogte van de gemaakte afspraak.

De vertrouwenspersoon, de leden van de Klachtencommissie, de (gezins)voogd en de advocaat mogen altijd op bezoek komen. Hetzelfde geldt voor een bezoek van een rechter of een inspecteur van de Inspectie jeugdzorg.

Wanneer u, als bezoeker, iets voor een jongere meebrengt, dient u dit af te geven aan de pedagogisch medewerker ter controle. Is het voorwerp niet gevaarlijk en mag het van Icarus in bezit van de jongere zijn, dan zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat de jongere het in zijn bezit krijgt.

Het bezoek vindt in principe plaats op de groep. Jongeren in fase 2, 3 en de eindfase mogen met het bezoek weg.

Toegangsvoorwaarden

Het bezoek en de jongere moeten zich, tijdens het bezoek, houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de instelling. Doet men dit niet, kan het bezoek voortijdig beëindigd worden en kunnen de bezoekers uit de instelling worden verwijderd.

Toegangsprocedure

Er is gratis parkeerruimte voorzien voor bezoekers op het terrein van SJSJ. Het bezoek dient zich te melden bij de leefgroep van uw zoon/dochter. Bezoek kan geweigerd worden indien er geen bezoekafspraak is gemaakt.