Post

Elke jongere in Icarus heeft recht om brieven en stukken per post te verzenden en te ontvangen. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de jongere. Zorg ervoor dat de naam van de jongere en de leefgroep waarop hij verblijft duidelijk op de envelop vermeldt staat.

De directeur is bevoegd om poststukken afkomstig van of bestemd voor de jongere, op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen, te onderzoeken en deze hiertoe te openen. Zijn de voorwerpen afkomstig van of bestemd voor o.a. ouders/ verzorgers, gebeurt dit controleonderzoek steeds in aanwezigheid van de jongere zelf.

Poststukken afkomstig van of bestemd voor o.a. ouders/verzorgers worden niet gelezen, gekopieerd of geweigerd om te verzenden of te ontvangen. Deze beperking kan wel worden opgelegd bij andere geadresseerden (bv. vrienden etc.).

In Icarus hebben jongeren geen toegang tot internet. Uitzondering hierop is het onderwijs, waar wel gebruik wordt gemaakt van het internet. Dit internetgebruik gebeurt altijd onder toezicht en alleen na goedkeuring van de gedragswetenschapper. Is het niet veilig genoeg voor de jongere of zijn omgeving, dan is internetgebruik niet toegestaan. Ondanks het gebruik van internet tijdens lesmomenten, is mailverkeer met uw zoon niet mogelijk. Voor contact met een jongere kunt u gebruik maken van de bel-, post- of bezoekregeling.

Postadres Icarus:
Pater Kustersweg 8
6267 NL Cadier en Keer