Telefonisch Contact

Een jongere bij Icarus mag minstens tweemaal per week gedurende tien minuten één of meer telefoongesprekken voeren met personen buiten de inrichting. Het aantal keer dat een jongere kan telefoneren, hangt af van de behandelfase waarin ze zitten.

Aan de hand van privileges en de voortgang in de behandeling kunnen de jongeren ook belbeurten verdienen of bijkopen. Het voeren van telefoongesprekken gebeurt altijd vanaf de leefgroep op aangeven van de groepsleiding. Voordat de jongere belt, gaat de groepsleiding eerst na wie de telefoon opneemt. Dit om te controleren of de jongere de telefoonafspraken naleeft. De trajectbegeleider van de jongere beheert de bellijst.

De directeur kan telefoontjes met bepaalde personen weigeren. Hij kan ook bepalen of het gesprek wordt beluisterd of dat een opgenomen telefoongesprek wordt beluisterd. Mocht het gesprek worden opgenomen, worden de jongeren en zijn/haar ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld.

Als het noodzakelijk en mogelijk is, mag een jongere telefoneren met zogenaamde geprivilegieerde personen. Vanwege het vertrouwelijk karakter van de telefoongesprekken luistert de pedagogisch medewerker nooit mee en wordt het gesprek ook niet opgenomen als een jongere een telefoongesprek voert met:

  • de vertrouwenspersoon van Icarus;
  • een lid van de Klachtencommissie;
  • zijn (gezins)voogd;
  • zijn advocaat;
  • een rechter of;
  • een medewerker van de Inspectie jeugdzorg.