Cliëntenraad

Bij Icarus is medezeggenschap en participatie van cliënten erg belangrijk. We kennen bij Icarus een actieve cliëntenraad, welke bestaat uit jongeren die afgevaardigd zijn van elke groep en elk gezinshuis. Op dit moment telt de cliëntenraad 8 leden.

De cliëntenraad houdt zich bezig met het schrijven van adviezen aan de directie. Ook op het gebied van praktische zaken, die zich voordoen op de leefgroep of op het gezinshuis, wordt in de cliëntenraad gesproken. De adviezen die de cliëntenraad schrijft, gaan over diverse onderwerpen zoals de huisregels, adviezen op het gebied van voeding, activiteiten en vrijetijdsbesteding. De cliëntenraad heeft veel contact met de vertrouwenspersonen van het AKJ en met de klachtencommissie.

De cliëntenraad houdt zich ook bezig met interne en externe activiteiten. De cliëntenraad vindt de transitie en transformatie van de Jeugdzorg erg belangrijk. De jongeren hebben daarom al diverse bijeenkomsten bijgewoond over dit onderwerp.
Wanneer gesproken wordt over interne activiteiten, kun je denken aan een inspectiebezoek, het houden van een kerstdiner of het organiseren van een sportdag voor alle jongeren van Icarus. Om de organisatie van de laatstgenoemde activiteiten mogelijk te maken, beschikt de cliëntenraad ook over een klein budget.

Wekelijks vergadert de cliëntenraad onder begeleiding van een coach. Zoals eerder aangehaald werd, zijn de onderwerpen op de agenda van de vergadering divers. Het komt soms voor dat (zowel interne als externe) gasten een verzoek indienen om de vergadering bij te wonen. Zij komen dan met een boodschap naar de vergadering of hebben advies nodig van de cliëntenraad. Ook de directeur sluit regelmatig aan bij de vergadering van de cliëntenraad.

Jongeren die in de cliëntenraad zitten, werken tevens aan leerdoelen. Een deelname van een jongere in de cliëntenraad kan goed zijn voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Jongeren die zich moeilijk kunnen uiten of het moeilijk vinden om te spreken in een groep, of het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, kunnen door het bijwonen van de vergadering hieraan werken.

De cliëntenraad is vanwege de goede inzet ook gevraagd om deel te nemen aan externe activiteiten zoals het deelnemen aan kooksessies met wethouders van verschillende gemeenten, het bijwonen van rondetafelconferenties van verschillende gemeenten of het deelnemen aan het gebruik maken van het spreekrecht bij de Provincie Limburg. De bijdrage van de cliëntenraad aan externe activiteiten gebeurt door een afvaardiging van de cliëntenraad in gezelschap van hun coach.

Al met al heeft de cliëntenraad, sinds de oprichting in september 2010, al heel wat successen geboekt en goede afspraken bereikt. En daar zijn ze trots op!