Gezinshuis

Gezinshuis The Mix van Icarus biedt een vervolgtraject op de behandeling op een reguliere JeugdzorgPlusgroep en is medio 2011 gestart.

In een huiselijke omgeving met regels en structuur wordt een woonplek voor jongeren met een machtiging gesloten jeugdzorg geboden. Het gezinshuis biedt plaats aan zes jongeren, jongens én meisjes bij elkaar, waarbij steeds per keer wordt bekeken hoe die verhouding ligt en of de jongeren bij elkaar passen. De jongeren wonen in het huis samen met het gezinshuisouderpaar dat verantwoordelijk is voor de begeleiding en zorg van de jongeren. De gezinsleden worden intensief begeleid door een team van professionals.

Eigen aanpak

Binnen het gezinshuis wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de behandelvisie en methodieken van Icarus, maar er is ook een eigen aanpak. De jongeren werken aan meer zelfstandigheid, maar hebben de huiselijke sfeer nog nodig en leren juist in die huiselijke sfeer ook een aantal dingen op weg naar zelfstandigheid. De focus binnen het gezinshuis ligt sterk op positief gedrag. In het huis hangt een weekplanner met de taken die gedaan moeten worden en de huisouder deelt per dag beloningen uit voor het behalen van de eigen doelstellingen. De jongeren worden verder niet alleen gecoacht met betrekking tot sociale en probleemoplossende vaardigheden binnen het opvoedgezin, maar leren ook hele concrete dingen zoals koken, wassen, strijken, huishoudelijke taken en zelfs het verzorgen van huisdieren. Naast het gezinsleven wordt er ook individuele therapie gegeven voor wie dit relevant is. Het onderwijsdagprogramma en de vrijetijdsbesteding zijn geïntegreerd in de behandeling binnen het gezinshuis.

Plaatsingscommissie

Een eigen plaatsingscommissie bepaalt voor welke jongeren het gezinshuis een goede plek is. Het gaat om een speciale groep jongeren in onze maatschappij, dikwijls kwetsbaar en vaak ook met ernstige gedragsproblemen, gecombineerd met psychische- of psychiatrische problematiek. Op dit moment worden jongeren alleen via onze eigen plaatsingscommissie geplaatst. Wij zijn daarin zelfvoorzienend, maar sluiten niet uit dat er in de toekomst ook jongeren van elders op deze vervolgvoorziening worden geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld vanuit de reguliere jeugdzorg of vanuit een justitiële jeugdzorginstelling zoals Het Keerpunt.