IZEO

Jongeren die bij Icarus verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Wij stellen voor elke jongere een trajectplan op dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Wij gaan uit van één jongere, één plan, één perspectief. Hierbij vormen onderwijs en behandeling een integraal onderdeel. Het één kan niet zonder het ander. Wij noemen ons dagprogramma: IZEO (Integraal Zorg En Onderwijs). Dat betekent dat onderwijs en behandeling in elkaar overlopen.

Klik hier voor een rechtstreekse link naar de website van IZEO.
Op deze site staan filmpjes, nieuwsbrieven, sfeerbeelden en nog veel meer over IZEO.

Onze onderwijzers doen meer dan lesgeven. Ze bekijken en sturen ook op gedrag. De groepsleiding participeert in het onderwijs als praktische begeleider in de onderwijsprojecten. Wij werken samen met SO/VSO St. Jozef, een school voor speciaal onderwijs (onderdeel van Alterius). Deze school bevindt zich bij ons op het terrein. Iedere jongere die in Icarus verblijft, staat automatisch ingeschreven op SO/VSO St. Jozef. Voor meer informatie over de school, kun je kijken op de website www.sovso-stjozef.nl.

Over het aspect ‘school’ maken ouders/verzorgers zich vaak veel zorgen. Onze school is een instelling die gespecialiseerd is in het werken met jongeren die bij Icarus worden geplaatst. We investeren in de kwaliteit van onderwijs en de samenwerking. IZEO wijkt echter wel af op een aantal punten. Onze jongeren hebben vaak een andere benadering nodig dan dat ze van reguliere scholen krijgen (waar het vaak minder goed ging). Daarom geven we les in kleine groepjes. We houden de jongeren dicht bij ons (participeren van groepsleiding binnen het onderwijs) en wisselen de lesstof bewust af (theorie en praktijk in de vorm van projecten). De begeleiding is intensief en loopt ook in elkaar over.

De school biedt zeer veel mogelijkheden op het gebied van onderwijs en examentrajecten. IZEO breidt ieder jaar verder uit en ook op het gebied van de verschillende vormen die worden aangeboden, wordt stevig ingezet. Onderwijs moet naast leerzaam, ook leuk, uitdagend en afwisselend zijn. Het belangrijkste is dat dit de basis biedt voor de verdere toekomst. Wij willen het onderwijs, naast de behandeling, een prominente plek geven.