Klachtencommissie

Iedere jongere in Icarus heeft het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Icarus. In deze commissie zitten mensen die niet bij Icarus werken. Ze zijn dus onafhankelijk. Jongeren kunnen bij het indienen van een klacht steeds een beroep doen op een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

Dit recht komt u ook als ouders/verzorgers toe. Vooraleer de commissie een beklagschrift behandelt als een formele klacht, zal een bemiddelaar van de klachtencommissie eerst proberen te bemiddelen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wordt de klacht formeel behandeld door de klachtencommissie. U kunt ook een klacht indienen over de wijze waarop met u is omgegaan. Wanneer u zich niet goed behandeld voelt of wanneer u een andere klacht heeft, raden we aan om hierover eerst te praten met de persoon om wie het gaat en eventueel zijn of haar leidinggevende of de directie.
Als u dan nog een klacht of bemiddelingsverzoek wilt indienen, dan kan dit door een brief te schrijven en die te sturen naar Icarus (Pater Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en Keer). Vervolgens neemt de secretaris van de klachtencommissie persoonlijk contact met u op en informeert u over de vervolgstappen.