Plaatsing

Een plaatsing in Icarus is een zware vorm van jeugdzorg. De plaatsing wordt pas ingezet als andere vormen van zorg niet geleid hebben tot het gewenste resultaat. Vaak is er naast gedragsproblematiek ook sprake van psychiatrische problematiek. Kenmerkend is dat de jongeren voor hun plaatsing in Icarus veelal (nog) niet mee wilden werken aan behandeling. Gedwongen betekent dat jongeren niet vrijwillig bij ons verblijven en dat een kinderrechter en machtiging gesloten jeugdzorg afgeeft.

Onze jongeren zijn heel divers qua afkomst, achtergrond en opvoedingssituatie. Vaak komen ze vanuit een moeilijke situatie bij ons terecht. We kijken vooral naar wat goed is gegaan en niet naar wat allemaal niet goed is gegaan. Samen kijken naar de toekomst en zorgen dat het straks een stuk beter gaat.

Binnen Icarus verblijven jongens en meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar met ernstige gedragsproblemen, die beschermd dienen te worden tegen zichzelf en/of anderen en behandeling nodig hebben. Jongeren kunnen alleen bij Icarus worden opgenomen met een machtiging gesloten plaatsing van de kinderrechter

Icarus kan momenteel zorg bieden aan 55 jongeren. De groepen verschillen in mate van beslotenheid. Er zijn groepen met een echt gesloten karakter en groepen met een wat meer open karakter. De groepen, verdeeld in aparte jongens- en meisjes- en gemengde groepen, bieden echter allemaal gesloten jeugdzorg aan.