Verlof

Verlof vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verloop van het verlof is een soort toets. Dit met betrekking tot het functioneren van de jongere buiten het terrein van Icarus. Het is de voorbereiding op resocialisatie, een verantwoorde, geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Verlof zien we als een belangrijk onderdeel in het resocialisatieproces en samen met de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers werken we hier naartoe. Verlof is geen standaard recht. De jongere heeft in het begin van het verblijf nog geen verlof. Het verlof wordt besproken in de trajectplanbesprekingen. Hiervoor worden ouders/verzorgers ook steeds uitgenodigd. Dit verlof verloopt onder regie van de gedragswetenschapper en eventueel voogd/gezinsvoogd/reclassering zodra deze bepaalt dat een jongere klaar is voor verlof. Hoe vaak, hoe lang, wanneer en waar een jongere op verlof kan, is afhankelijk van de fase. Dit verschilt ook per jongere. Om met verlof te kunnen gaan, moet een jongere aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient elke jongere voor elk verlof een verlofplanning te maken inclusief verlofafspraken en verlofcontract. Hij/Zij moet ook zijn/haar wekelijkse fiches behalen. De jongere kan met verlof gaan, als het team de verlofplanning goedkeurt. Voldoet een jongere niet aan zijn verlofafspraken, dan kan hij/zij niet met verlof vertrekken. Verlof wordt dus goed voorbereid. Ondanks de voorbereiding van het verlof, kunnen ouders/verzorgers tijdens het verlof toch nog vragen hebben. In de verlofplanning die door een jongere is opgesteld, vinden ouders/verzorgers meer informatie. Voordat verlof plaatsvindt, brengt een van onze medewerkers vaak eerst een bezoek aan het verlofadres.