Leef- en werkklimaatonderzoek JJI Het Keerpunt

Maart 2018

Dr. G.H.P van der Helm (Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden) & dr. E. Heynen (Open Universiteit)

In het voorjaar van 2018 heeft JJI Het Keerpunt in samenwerking met het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden en de Open Universiteit onderzoek gedaan naar het leefklimaat dat wordt ervaren door de jongeren en het werkklimaat, zoals dat wordt ervaren door de medewerkers. Het klimaat is bepalend voor de cognitieve, sociaal-emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren en een voorwaarde voor verdere ontwikkeling richting participatie in de maatschappij. Het werkklimaat is bepalend voor medewerkers om deze moeilijke taak vol te houden en professioneel te blijven handelen in weerwil van wat de jongeren in hun leven hebben meegemaakt.  In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.

Het Keerpunt behandelt criminele jongeren teneinde participatie in de samenleving mogelijk te maken. Het Keerpunt doet het nu beter in vergelijking tot andere instellingen. Ook het werkklimaat is op orde (een voorwaarde voor professioneel handelen door medewerkers).

In de voorgaande meting in het najaar van 2016 zaten de resultaten duidelijk in de lift, maar deze meting laat een verdere verbetering zien. Uit de resultaten is gebleken dat binnen het Keerpunt in vergelijking tot de referentiegroep volgens de jongeren een positief leef- en leerklimaat aanwezig is. Medewerkers zijn volgens de jongeren responsief, houden goed rekening met de beperkingen van de jongeren en streven naar een optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de individuele jongeren. De jongeren voelen zich gewaardeerd en veilig en rapporteren zeer veel groei en minder repressie. Verschillen binnen leefgroepen kunnen aanleiding zijn om te streven naar verdere verbeteringen, iets wat de ontwikkeling van jongeren ten goede zal komen.

Het Keerpunt streeft ernaar regelmatig klimaatonderzoek te doen om deze kwetsbare groep datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de medewerkers op de leefgroep daarin te ondersteunen. De sleutel voor herstel bij deze jongeren ligt immers bij professioneel handelen van medewerkers.

Dr. Peer van der Helm (lector) werkt bij het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden en dr. Evelyn Heynen (onderzoeker) bij de Open Universiteit.

logo hogeschool leidenopen-universiteit-logo

 

 

 

 

 

 

Terug naar het Nieuws