Media-aandacht omtrent publicatie Inspectierapport

We vinden het belangrijk om vanuit de organisatie te informeren naar aanleiding van de recente berichtgevingen over het Inspectierapport “Casusonderzoek Limburg, Onderzoek na suïcide van een jeugdige”. Zowel regionale als landelijke pers heeft hier veel aandacht aan besteed op een soms erg heftige manier. Deze berichtgeving komt hard binnen en de teneur mist de nuance van de werkelijkheid. Daarom vinden we het belangrijk om u op een juiste manier te informeren via onderstaand bericht.

In mei 2017 vond een suïcide van een jeugdige plaats bij Icarus. Dat is een verschrikkelijk verdrietige gebeurtenis. In de eerste plaats voor de jongere en zijn familie en dierbaren. Ook voor onze medewerkers en onze jongeren is het ingrijpend. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren zodat wij als organisatie er maximaal van kunnen leren. Naast het instellen van een eigen onderzoekscommissie hebben we daarom intensief samengewerkt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van hun onderzoek.
De inspectie heeft haar onderzoek afgerond en haar bevindingen en conclusies onlangs gepubliceerd. Wij herkennen ons in het door de Inspectie geschreven voorwoord:

Wij herkennen ons in het door de Inspectie geschreven voorwoord:

“Het onderzoek laat zien hoe moeilijk het is om hulp te vinden die past bij de complexe meervoudige problematiek die sommige jeugdigen hebben. Passende hulp was er voor deze jeugdige niet, keer op keer escaleerde de situatie en werd hij overgeplaatst, tot het ook op de vervolgplek niet bleek te gaan en er weer een doorplaatsing volgde. Meerdere zorgaanbieders wezen de jeugdige op voorhand al af.

Icarus is in de laatste weken van het leven van de jeugdige betrokken geweest en heeft de jeugdige opgenomen in de instelling, ondanks dat zij wisten en aangaven niet de benodigde hulp te kunnen bieden. Het is te waarderen dat SJSJ Icarus alsnog een plek wilde bieden aan de jeugdige voor de tijd dat hij moest wachten op een vervolgplek. Onduidelijkheid over zijn perspectief, door aangehouden zittingen en het ontbreken van passende hulp zijn belastend geweest voor de jeugdige, die gezien zijn problematiek juist veel behoefte had aan duidelijkheid.

In deze laatste periode bij SJSJ, waarin het moment steeds verschoven werd waarop de jeugdige duidelijkheid zou krijgen, is de jeugdige door professionals steeds met zorg en betrokkenheid begeleid. Dit rapport formuleert verbetermaatregelen voor de betrokken instellingen, maar daaruit kan niet worden geconcludeerd dat de suïcide voorkomen had kunnen worden.”

Bron:  Voorwoord Casusonderzoek Limburg, Onderzoek na suïcide van een jeugdige

Vanuit het Inspectieonderzoek zijn er voor SJSJ verbetermaatregelen genoemd. Het betreft de volgende punten:

  • Start eerder met de behandeling van jongeren met een dermate complexe problematiek. Ook als de verwachting is dat zij slechts kort zullen verblijven.
  • Leid de professionals die werken met jeugdigen met dermate complexe problematiek nog beter op in de signalering en preventie van suïcide, ook als er geen concrete signalen zijn. Richt het suïcidebeleid voldoende in op signalering en preventie van suïcide.
  • School medewerkers voldoende in de werking en effecten van medicijnen.

Wij onderschrijven deze verbetermaatregelen en zijn hiermee aan de slag gegaan.

Naast verbeterpunten voor SJSJ heeft de Inspectie aanbevelingen gedaan voor het gehele jeugdhulpveld. De inspectie verwacht dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders, waaronder ook jeugd-ggz en verslavingszorg, hun krachten bundelen zodat ook jeugdigen met complexe meervoudige problematiek passende hulp krijgen. Wij zullen hier actief een bijdrage aan leveren.

Het oppakken van al deze punten zal ons helpen om de zorg te verbeteren, ook voor de jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Want daar staan we voor.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan kunt u altijd contact opnemen met onze directeur Icarus Giovanni Coenen, via 06-55385978 of per mail via giovanni.coenen@sjsj.nl

Klik hier voor de PDF-versie van bovenstaand bericht.

Terug naar het Nieuws