Laatste nieuws

14 december 2017

Nog meer gezinnen verdienen een ThuisBest-traject!

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. ThuisBest is eind 2012 begonnen met als missie: een zo kort mogelijk verblijf voor jongeren die in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst intensief samenwerken tijdens de behandeling … Lees meer…

13 december 2017

Sinterklaas en Actie Pepernoot bij Almata

 Op zijn terugreis naar Spanje deed Sinterklaas en zijn  twee vrolijke pieten op 6 december Almata aan.  Evenals andere jaren ontmoette hij alleen maar lieve,  brave kindjes en hoefde geen enkele mee in de zak  naar Spanje.  Hij had voor … Lees meer…

20 november 2017

Week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van … Lees meer…

14 november 2017

Dag van de Rechten van het Kind bij Icarus

Donderdag 16 november wordt er voor de twintigste keer in samenwerking met XONAR, Sophianum, Traject, Koraal, Galaxy en PCGJ aandacht besteed aan de Dag van de Rechten van het Kind. Dit jaar komt ImproBattle een workshop verzorgen voor jongeren van … Lees meer…

8 november 2017

20 november Dag van de rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Ook bij SJSJ staan we stil bij deze bijzondere … Lees meer…

10 juli 2017

Moeder vertelt over ThuisBest

Moeder Cora legt in een filmpje uit wat ThuisBest van Almata voor haar en haar gezin heeft betekend. ‘Het moeilijkste is om de politie te bellen voor je eigen kind.’ ‘Hij bepaalde thuis de boel.’ Ze raadt andere ouders het … Lees meer…

18 mei 2017

Open Dag zaterdag 20 mei afgelast

Vanwege het overlijden van een van onze jongeren, hebben we besloten om de Open Dag aanstaande zaterdag 20 mei niet door te laten gaan. Al onze aandacht gaat uit naar de nabestaanden, jongeren en medewerkers om hen te ondersteunen bij … Lees meer…

20 april 2017

ThuisBest in rapport TAJ genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld

In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt geconstateerd dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. De TAJ noemt ThuisBest van Almata als een van de geslaagde praktijkvoorbeelden. ‘ThuisBest is een combinatie van … Lees meer…

14 maart 2017

Het is tijd voor Het Keerpunt

Het Keerpunt maakt samen met de jeugdzorgPlusinstelling Icarus deel uit van SJSJ (Stichting Jeugdzorg Sint Joseph) en is de enige justitiële jeugdinrichting in Limburg. Uniek, zeker omdat Het Keerpunt en Icarus op hetzelfde terrein zijn gehuisvest samen met de school … Lees meer…

22 februari 2017

Beoogde verbeteringen in jeugdhulp nog ver weg

21.02.2017 – Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie … Lees meer…

14 februari 2017

SJSJ-Almata paginagroot in de krant

Op zaterdag 11 februari heeft in BN/DeStem, editie Bergen op Zoom een paginagroot artikel gestaan over Almata onder de kop ‘Almata is zeker niet duur’. Jan van Wirdum wordt geciteerd: ‘Wij opereren in een spanningsveld. Aan de ene kant willen … Lees meer…

2 februari 2017

ThuisBest op NJI website

ThuisBest van Almata staat nu ook op de kennispagina van NJI genoemd onder de kop inhoudelijke vernieuwing en efficiënte samenwerking en daar zijn we bij Almata trots op! Almata werkt binnen ThuisBest samen met De Viersprong (MST) en Prisma (MST-LVB). … Lees meer…

31 januari 2017

De Limburger: ‘Loverboyproblematiek: dit is moderne slavernij’

Carola de Boer (De Limburger) heeft een achtergrondartikel geschreven over slachtoffers van mensenhandel. De problematiek van meisjes die slachtoffer worden van loverboys, wordt steeds complexer. Vier instellingen (waaronder SJSJ) proberen één opvanglocatie te creëren. Klik hier voor het volledige artikel. … Lees meer…

19 januari 2017

Almata start OPEN groep

  Unieke gebeurtenis in de historie van Almata: naast de groepen voor gesloten jeugdzorg is een open groep gestart. Een van de eerste bewoners is een jongen afkomstig uit een gesloten groep van Almata. Hij vertelt blij te zijn met … Lees meer…

17 november 2016

DJI: Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief

Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en … Lees meer…