Laatste nieuws

10 juli 2017

Moeder vertelt over ThuisBest

Moeder Cora legt in een filmpje uit wat ThuisBest van Almata voor haar en haar gezin heeft betekend. ‘Het moeilijkste is om de politie te bellen voor je eigen kind.’ ‘Hij bepaalde thuis de boel.’ Ze raadt andere ouders het … Lees meer…

18 mei 2017

Open Dag zaterdag 20 mei afgelast

Vanwege het overlijden van een van onze jongeren, hebben we besloten om de Open Dag aanstaande zaterdag 20 mei niet door te laten gaan. Al onze aandacht gaat uit naar de nabestaanden, jongeren en medewerkers om hen te ondersteunen bij … Lees meer…

20 april 2017

ThuisBest in rapport TAJ genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld

In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt geconstateerd dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. De TAJ noemt ThuisBest van Almata als een van de geslaagde praktijkvoorbeelden. ‘ThuisBest is een combinatie van … Lees meer…

14 maart 2017

Het is tijd voor Het Keerpunt

Het Keerpunt maakt samen met de jeugdzorgPlusinstelling Icarus deel uit van SJSJ (Stichting Jeugdzorg Sint Joseph) en is de enige justitiële jeugdinrichting in Limburg. Uniek, zeker omdat Het Keerpunt en Icarus op hetzelfde terrein zijn gehuisvest samen met de school … Lees meer…

22 februari 2017

Beoogde verbeteringen in jeugdhulp nog ver weg

21.02.2017 – Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie … Lees meer…

14 februari 2017

SJSJ-Almata paginagroot in de krant

Op zaterdag 11 februari heeft in BN/DeStem, editie Bergen op Zoom een paginagroot artikel gestaan over Almata onder de kop ‘Almata is zeker niet duur’. Jan van Wirdum wordt geciteerd: ‘Wij opereren in een spanningsveld. Aan de ene kant willen … Lees meer…

2 februari 2017

ThuisBest op NJI website

ThuisBest van Almata staat nu ook op de kennispagina van NJI genoemd onder de kop inhoudelijke vernieuwing en efficiënte samenwerking en daar zijn we bij Almata trots op! Almata werkt binnen ThuisBest samen met De Viersprong (MST) en Prisma (MST-LVB). … Lees meer…

31 januari 2017

De Limburger: ‘Loverboyproblematiek: dit is moderne slavernij’

Carola de Boer (De Limburger) heeft een achtergrondartikel geschreven over slachtoffers van mensenhandel. De problematiek van meisjes die slachtoffer worden van loverboys, wordt steeds complexer. Vier instellingen (waaronder SJSJ) proberen één opvanglocatie te creëren. Klik hier voor het volledige artikel. … Lees meer…

19 januari 2017

Almata start OPEN groep

  Unieke gebeurtenis in de historie van Almata: naast de groepen voor gesloten jeugdzorg is een open groep gestart. Een van de eerste bewoners is een jongen afkomstig uit een gesloten groep van Almata. Hij vertelt blij te zijn met … Lees meer…

17 november 2016

DJI: Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief

Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en … Lees meer…

15 november 2016

Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg

Tweede Kamerleden zijn nog altijd zeer betrokken bij de gedecentraliseerde jeugdzorg. Bij het begrotingsdebat Jeugdzorg kwamen veel onderwerpen aan de orde. Er zijn zorgen over de tarieven, er komen actieplannen voor Pleegzorg en Waarheidsvinding en Van Rijn gaat opnieuw met … Lees meer…

21 oktober 2016

Stay Tuned!

Vanuit het landelijk lectoraat KenVaK (www.kenvak.nl) en het Kennisinstituut Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) is er, in samenwerking met Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) en Mondriaan, in december 2014 gestart met een tweejarig praktijkgericht onderzoek naar de werkalliantie bij vaktherapie binnen gesloten … Lees meer…

7 september 2016

Nieuwe bestuurder SJSJ en Stichting Almoss

Mevrouw J. (Jantien) Kuperus is op 1 september 2016 gestart als bestuurder van SJSJ en Stichting Almoss. Jantien Kuperus volgt Ben Dolmans op die sinds 20 mei 2016 waarnemend bestuurder was van SJSJ en Stichting Almoss. Voor haar benoeming was … Lees meer…

2 september 2016

Jongeren ontvangen schoolpakketten van Fonds Kinderhulp en de Action

    Wat een verrassing! SJSJ-Almata heeft vijftien schoolpakketten ontvangen via Fonds Kinderhulp van de Action. Leuke rugzakken vol met schoolspulletjes om het nieuwe schooljaar goed mee te beginnen. Namens de jongeren: hartelijk bedankt! Tekst op de bijgevoegde kaart: Wij wensen je … Lees meer…

25 augustus 2016

SJSJ-Almata werkt mee aan onderzoek Kinderombudsman

Onlangs is een aantal jongeren van Almata in gesprek gegaan met het onderzoeksteam van de Kinderombudsman. De Kinderombudsman doet onderzoek naar de toegang en kwaliteit van de zorg voor kinderen en jongeren in het gehele land bij verschillende organisaties. Een onderzoek … Lees meer…