Laatste nieuws

20 april 2018

Medewerker SJSJ onterecht geassocieerd met ontuchtzaak

Vandaag is door 1Limburg een bericht gepubliceerd over het feit dat een medewerker van SJSJ onterecht geassocieerd wordt met de verdachte Edy M. in de ontuchtzaak die gister in het nieuws kwam. Onze medewerker heeft exact dezelfde initialen als de … Lees meer…


SJSJ in de publicatie

Gisteren is SJSJ in de publiciteit gekomen in het kader van een voormalige werknemer die verdacht wordt van ontucht met meerderjarige cliënten. We willen graag benadrukken dat een medewerker met dezelfde initialen afkomstig uit dezelfde plaats en reeds 20 jaar … Lees meer…

30 maart 2018

Leef- en werkklimaatonderzoek JJI Het Keerpunt

Maart 2018 Dr. G.H.P van der Helm (Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden) & dr. E. Heynen (Open Universiteit) In het voorjaar van 2018 heeft JJI Het Keerpunt in samenwerking met het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden en de Open Universiteit … Lees meer…

7 maart 2018

Jongerenlobby: luister naar ons en vertel wat je met onze mening doet!

Almata JeugdzorgPlus was een van de vijftien organisaties die tijdens de Dag van de Rechten van het Kind in het kader van de Jongerenlobby de Tweede Kamer bezocht. Jongeren willen dat er beter naar hen geluisterd wordt. En ze willen weten … Lees meer…

31 januari 2018

Conclusies evaluatie Jeugdwet herkenbaar: échte transformatie moet nog komen

Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transformatie van de jeugdzorg nog niet plaatsgevonden. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussenevaluatie Jeugdwet die op 30 januari 2018 is verschenen en die de Branches Gespecialiseerde … Lees meer…

14 december 2017

Nog meer gezinnen verdienen een ThuisBest-traject!

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. ThuisBest is eind 2012 begonnen met als missie: een zo kort mogelijk verblijf voor jongeren die in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst intensief samenwerken tijdens de behandeling … Lees meer…

13 december 2017

Sinterklaas en Actie Pepernoot bij Almata

 Op zijn terugreis naar Spanje deed Sinterklaas en zijn  twee vrolijke pieten op 6 december Almata aan.  Evenals andere jaren ontmoette hij alleen maar lieve,  brave kindjes en hoefde geen enkele mee in de zak  naar Spanje.  Hij had voor … Lees meer…

20 november 2017

Week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van … Lees meer…

14 november 2017

Dag van de Rechten van het Kind bij Icarus

Donderdag 16 november wordt er voor de twintigste keer in samenwerking met XONAR, Sophianum, Traject, Koraal, Galaxy en PCGJ aandacht besteed aan de Dag van de Rechten van het Kind. Dit jaar komt ImproBattle een workshop verzorgen voor jongeren van … Lees meer…

8 november 2017

20 november Dag van de rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Ook bij SJSJ staan we stil bij deze bijzondere … Lees meer…

10 juli 2017

Moeder vertelt over ThuisBest

Moeder Cora legt in een filmpje uit wat ThuisBest van Almata voor haar en haar gezin heeft betekend. ‘Het moeilijkste is om de politie te bellen voor je eigen kind.’ ‘Hij bepaalde thuis de boel.’ Ze raadt andere ouders het … Lees meer…

18 mei 2017

Open Dag zaterdag 20 mei afgelast

Vanwege het overlijden van een van onze jongeren, hebben we besloten om de Open Dag aanstaande zaterdag 20 mei niet door te laten gaan. Al onze aandacht gaat uit naar de nabestaanden, jongeren en medewerkers om hen te ondersteunen bij … Lees meer…

20 april 2017

ThuisBest in rapport TAJ genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld

In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt geconstateerd dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. De TAJ noemt ThuisBest van Almata als een van de geslaagde praktijkvoorbeelden. ‘ThuisBest is een combinatie van … Lees meer…

22 februari 2017

Beoogde verbeteringen in jeugdhulp nog ver weg

21.02.2017 – Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie … Lees meer…

14 februari 2017

SJSJ-Almata paginagroot in de krant

Op zaterdag 11 februari heeft in BN/DeStem, editie Bergen op Zoom een paginagroot artikel gestaan over Almata onder de kop ‘Almata is zeker niet duur’. Jan van Wirdum wordt geciteerd: ‘Wij opereren in een spanningsveld. Aan de ene kant willen … Lees meer…