30 juli 2018

Verhoog de grens van jeugdhulp

Dylan (20) en Joey (21) twee boezemvrienden uit de jeugdopvang, gebruikten en dealden samen drugs.“Bij Almata in Ossendrecht was de begeleiding beter. Daar kreeg ik het besef dat ik weer thuis wilde wonen.” Citaten uit een artikel van BN/DeStem d.d. … Lees meer…

24 juli 2018

Samen met Jou

In het strategisch plan van SJSJ ‘Samen met Jou’ kijken we vijf jaar vooruit. In het plan lees je welke kant de organisatie op gaat en welke stappen worden genomen om daar te komen. Het plan is ontwikkeld met onze jongeren, … Lees meer…

14 december 2017

Nog meer gezinnen verdienen een ThuisBest-traject!

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. ThuisBest is eind 2012 begonnen met als missie: een zo kort mogelijk verblijf voor jongeren die in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst intensief samenwerken tijdens de behandeling … Lees meer…

13 december 2017

Sinterklaas en Actie Pepernoot bij Almata

 Op zijn terugreis naar Spanje deed Sinterklaas en zijn  twee vrolijke pieten op 6 december Almata aan.  Evenals andere jaren ontmoette hij alleen maar lieve,  brave kindjes en hoefde geen enkele mee in de zak  naar Spanje.  Hij had voor … Lees meer…

8 november 2017

20 november Dag van de rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Ook bij SJSJ staan we stil bij deze bijzondere … Lees meer…

20 april 2017

ThuisBest in rapport TAJ genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld

In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt geconstateerd dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. De TAJ noemt ThuisBest van Almata als een van de geslaagde praktijkvoorbeelden. ‘ThuisBest is een combinatie van … Lees meer…

22 februari 2017

Beoogde verbeteringen in jeugdhulp nog ver weg

21.02.2017 – Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie … Lees meer…

14 februari 2017

SJSJ-Almata paginagroot in de krant

Op zaterdag 11 februari heeft in BN/DeStem, editie Bergen op Zoom een paginagroot artikel gestaan over Almata onder de kop ‘Almata is zeker niet duur’. Jan van Wirdum wordt geciteerd: ‘Wij opereren in een spanningsveld. Aan de ene kant willen … Lees meer…

2 februari 2017

ThuisBest op NJI website

ThuisBest van Almata staat nu ook op de kennispagina van NJI genoemd onder de kop inhoudelijke vernieuwing en efficiënte samenwerking en daar zijn we bij Almata trots op! Almata werkt binnen ThuisBest samen met De Viersprong (MST) en Prisma (MST-LVB). … Lees meer…

19 januari 2017

Almata start OPEN groep

  Unieke gebeurtenis in de historie van Almata: naast de groepen voor gesloten jeugdzorg is een open groep gestart. Een van de eerste bewoners is een jongen afkomstig uit een gesloten groep van Almata. Hij vertelt blij te zijn met … Lees meer…

17 november 2016

DJI: Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief

Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en … Lees meer…

21 oktober 2016

Stay Tuned!

Vanuit het landelijk lectoraat KenVaK (www.kenvak.nl) en het Kennisinstituut Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) is er, in samenwerking met Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) en Mondriaan, in december 2014 gestart met een tweejarig praktijkgericht onderzoek naar de werkalliantie bij vaktherapie binnen gesloten … Lees meer…

18 december 2015

Nieuwjaarswens SJSJ

Jan van Wirdum, Ben Dolmans, Jan Rombout en alle medewerkers van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph wensen u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling. We wensen u een perspectiefvol, inspirerend, liefdevol en bovenal gelukkig 2016 toe. Bekijk ook zeker onze kerstkaart op de Facebookpagina … Lees meer…

30 november 2015

Staatssecretaris van Rijn positief over lokale jeugdzorg

Afgelopen woensdag 25 november bezocht Staatssecretaris Van Rijn (Zorg en Welzijn) Maastricht om zich te laten voorlichten over de uitvoering van de decentralisaties in de jeugdzorg. Ook de cliëntenraad van Icarus was hierbij aanwezig. Zowel Jeannette Hendriks, coach van onze … Lees meer…

27 november 2015

Artikel n.a.v. De Dag van de Rechten van het Kind 2015

Naar aanleiding van activiteiten die bij SJSJ-Almata op 20 november – de Dag van de Rechten van het Kind – werden georganiseerd, publiceerde BN De Stem een artikel . Het volledige artikel kunt u lezen via onderstaande link: BN De … Lees meer…

11 november 2015

20 november ‘Dag van de kinderrechten bij SJSJ-Almata’

Vrijdag 20 november is de DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND. Wij besteden hier met onze jongeren uitgebreid aandacht aan. Een kinderrechter en kinderadvocaat vertellen over hun werk en beantwoorden vragen van de jongeren in een zelf ingerichte ‘rechtbank’. … Lees meer…

2 november 2015

Dag van de Rechten van het Kind 2015

Net als de voorgaande jaren wordt er vanuit SJSJ zowel in- als extern aandacht besteed aan de Dag van de Rechten van het Kind. Het thema dit jaar luidt “Eigen kracht vinden, door ontmoeten en verbinden”. Soms is je eigen … Lees meer…

6 oktober 2015

Uitzending Willem Wever

Enkele maanden geleden vonden bij SJSJ-Het Keerpunt opnames plaats voor het kinderprogramma Willem Wever. Dit naar aanleiding van de vraag van een 11-jarig meisje: “Hoe is het leven in een jeugdgevangenis”. De presentator en het 11-jarig meisje konden ervaren hoe … Lees meer…

14 september 2015

5-jarig bestaan Cliëntenraad Icarus

Op maandag 7 september vierde de cliëntenraad haar 5 jarig bestaan. Bij het feest waren niet alleen de huidige leden van de cliëntenraad, maar ook de leden die voor de zomervakantie in de raad zitting hadden alsmede een aantal oud-leden, … Lees meer…

13 augustus 2015

Jongeren SJSJ-Almata tonen hun talent

“SJSJ Almata in Ossendrecht wordt door de meeste mensen alleen gezien als de gesloten jeugdinstelling dat het is. Maar dat neemt niet weg dat de jongeren bij Almata ook gewoon mensen van vlees en bloed zijn met net zoveel talent … Lees meer…

5 augustus 2015

Finale X-factor bij SJSJ-Almata

De jongeren van SJSJ-Almata beleefden een geweldige finale van de Almata-X factor. Vanaf het voorjaar 2015 volgden verschillende jongeren workshops djembé, zang, dans, rap en vocal percussion. De optredens afgelopen vrijdag werden enorm gewaardeerd door de andere jongeren én het … Lees meer…

18 juni 2015

SJSJ te gast bij L1 tv-programma AvondGasten

Op donderdag 18 juni, zijn Frank Keysers en René Cardynaals namens SJSJ te gast bij het actualiteitenprogramma van L1 AvondGasten. Dit programma is dagelijks te zien op L1 en richt zich op actualiteiten in de provincie op het gebied van … Lees meer…

29 april 2015

Open dag bij SJSJ-Almata

Op zaterdag 6 juni 2015 is er een open dag bij SJSJ-Almata in Ossendrecht. Vanaf 10.00 uur opent deze jeugdzorg-plus organisatie de deuren voor bewoners van de gemeente Woensdrecht. Tijdens de open dag krijgen de bezoekers te zien hoe het … Lees meer…

19 april 2015

Combigroep Tivoli officieel geopend

In het begin van dit jaar zijn jeugdzorgplusorganisatie SJSJ-Icarus en jeugdzorgorganisatie XONAR gezamenlijk het combitraject ‘op weg naar zelfstandigheid’ gestart. Op zaterdag 18 april 2015 opende wethouder Bisscheroux (o.a. jeugdbeleid) van gemeente Eijsden-Margraten, samen met de bestuurders van SJSJ en … Lees meer…

15 april 2015

Open Dag 2015 – SJSJ is er klaar voor!

Aanstaande zaterdag 18 april 2015 vindt bij SJSJ Het Keerpunt en Icarus de Open Dag 2015 plaats. Tot voor kort konden geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden. Inmiddels zitten alle groepen voor de Open Dag vol dus inschrijven is voor deze editie … Lees meer…

30 maart 2015

Wegwijs in Roosendaal op 16 april

Open dag Wmo-loket en Centrum voor Jeugd en gezin Leuk en interessant voor het héle gezin. Omdat u vragen kunt stellen over jeugdhulp en ondersteuning om zelfstandig te leven (Wmo). Omdat er leuke spelletjes voor kinderen zijn en activiteiten voor … Lees meer…

26 maart 2015

“De KR8 van 8 tot 8”: een succesvol symposium!

In samenwerking met Alterius organiseerde SJSJ afgelopen woensdagmiddag 18 maart het symposium ‘De KR8 van 8 tot 8’ een symposium over behandeling en onderwijs in Het Keerpunt en Icarus. Taco Bisscheroux (bestuurder Alterius) en Jan Rombout (bestuurder SJSJ) mochten die … Lees meer…

10 maart 2015

Open dag 2015 SJSJ

Binnenkort organiseert SJSJ een OPEN DAG. Wilt u weten hoe het dagelijkse leven in JJI (justitiële jeugdinrichting) Het Keerpunt en JeugdzorgPlus-instelling Icarus eruit ziet, dan bent u van harte welkom op zaterdag 18 april 2015 tussen 09.00 en 17.00 uur. … Lees meer…

24 februari 2015

Uitnodiging symposium “KR8 van 8 tot 8”

Op woensdag 18 maart 2015 van 12.30 uur tot 17.00 uur organiseert Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) te Cadier en Keer in samenwerking met Stichting Alterius het symposium “De KR8 van 8 tot 8” Het centrale thema is; het laten zien … Lees meer…

18 februari 2015

Het leefklimaat van Icarus positief

Dr. G.H.P. van der Helm en drs. E. Heynen[1] In die gevallen, waarin jongeren een gevaar voor zichzelf of anderen vormen en zich aan behandeling onttrekken is plaatsing in een gesloten jeugdzorginstelling vaak de beste oplossing, zo blijkt uit recent … Lees meer…