Algemene informatie

SJSJ kent een eenhoofdig bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het huidige directieteam van de organisatie bestaat uit de bestuurder, een directeur voor zowel Keerpunt als Icarus en een directeur voor Almata. De medezeggenschap voor medewerkers is geregeld in de ondernemingsraad en voor de jongeren in een cliëntenraad.

SJSJ kent drie werkorganisaties: Het Keerpunt, Almata en Icarus.

Het Keerpunt:
Het Keerpunt, gelegen in Cadier en Keer, is een particuliere instelling die valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en houdt zich bezig met justitiële jeugdzorg. Binnen Het Keerpunt worden jongeren en jongvolwassenen geplaatst die, in het kader van het strafrecht, met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen.

Almata:
Almata maakt sinds juli 2014 onderdeel uit van SJSJ in een personele unie van bestuur en toezicht. Almata is gelegen in Ossendrecht (West- Brabant) en is een JeugdzorgPlus-instelling, die onder het beleidsterrein van gemeenten valt.

Icarus:
Icarus maakt ook onderdeel uit van SJSJ en is gelegen in Cadier en Keer. Icarus is een JeugdzorgPlus-instelling die sinds 1 januari 2015 onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten valt.
Bij Icarus verblijven jongeren met ernstige (gedrags)problemen zoals agressief, antisociaal, opstandig gedrag of loverboy-problematiek. Vaak hebben jongeren naast gedragsproblemen ook een achterstand in hun ontwikkeling.

Organisatiestructuur SJSJ

kaartje Nederland_vestigingen SJSJ