Algemene informatie

Wij staan klaar voor jongeren met complexe gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematieken of een licht verstandelijke beperking.

Onze medewerkers zien deze jongeren niet als probleemjongeren maar gaan samen met jongeren op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél
kunnen. Jongeren worden bij ons geplaatst via een kinderrechter.

Jongeren ervaren SJSJ als een veilige omgeving. Medewerkers werken met een grote betrokkenheid samen met de jongeren. Wij betrekken ouders nauw bij het traject van hun kind. Bij SJSJ wordt de zelfstandigheid van jongeren geleidelijk opgebouwd en leren de jongeren van hun (succes)ervaringen. Want ook in probleemsituaties is veel mogelijk. De medewerkers van SJSJ staan klaar voor de jongeren én voor de mensen om hen heen.

SJSJ bestaat uit drie locaties namelijk JeugdzorgPlus-instellingen Icarus en Almata en JJI Het Keerpunt.
Jongeren met complexe gedragsproblematieken kunnen terecht bij onze JeugdzorgPlusinstellingen Icarus en Almata.
Het Keerpunt is een JJI (Justitiële JeugdInstelling) waar wij jongeren/jongvolwassenen behandelen die iets strafbaars hebben gedaan of daarvan verdacht worden.

Het Keerpunt en Icarus zijn gehuisvest in Cadier en Keer (Maastricht), Almata ligt in Ossendrecht.

kaartje Nederland_vestigingen SJSJ

Het Keerpunt
Bij Het Keerpunt worden jongeren en jongvolwassenen geplaatst die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Het Keerpunt is de enige justitiële jeugdinstelling in Limburg. Uniek, zeker omdat Het Keerpunt en Icarus op hetzelfde terrein gehuisvest zijn samen met de school Sint Jozef.

Zo maken jongeren en jongvolwassenen gebruik van dezelfde voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport en vrije tijd. Het Keerpunt is niet alleen in Limburg, maar zelfs landelijk dé specialist met betrekking tot de meest moeilijke doelgroep binnen de jeugdzorg (ITA-afdeling).

JeugdzorgPlus-instellingen Icarus en Almata
Een behandeling bij Icarus en Almata is alleen mogelijk als een kinderrechter hiervoor een besluit afgeeft, de zogenaamde machtiging gesloten jeugdhulp. Samen met de jongeren, ouders/verzorgers en instanties werken we aan hun toekomst. Ons doel is de jongeren te helpen om weer thuis of begeleid zelfstandig te wonen. Of dat een jongere klaar is voor een vervolgbehandeling in een open jeugdzorginstelling. De behandeling wordt samen met de jongeren, ouders /(gezins)voogd of begeleider bepaald. Het volgen van onderwijs speelt een belangrijke rol.