ANBI

Algemeen nut beogende instelling

Directieteam

Het directieteam van SJSJ wordt gevormd door de bestuurder van SJSJ/Stichting Almoss mevrouw Jantien Kuperus, de directeur van SJSJ de heer Ben Dolmans en de directeur van SJSJ-Almata de heer Jan van Wirdum.

Het directieteam is te bereiken via de secretaris, Menno Alkemade (menno.alkemade@sjsj.nl).

Beloningsbeleid

SJSJ werkt volgens de Jeugdzorg CAO.

Jaarplan, jaaractiviteiten (zie bijlage) en financiële verantwoording

De documenten informeren u over de uitgeoefende activiteiten van de werkorganisaties Het Keerpunt en Icarus. Daarnaast wordt verslag gedaan over de resultaten van het voorgaande jaar, het beleid, de ambities en verantwoording met betrekking tot de financiën van de organisatie.

De jaarrekening van SJSJ kunt u terugvinden via onderstaande link:

www.jaarverslagenzorg.nl

Via de startpagina van bovengenoemde website, vindt u via ‘zoek jaarverslagen’ de gewenste informatie.