Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Daartoe behoren zowel de economische als de sociale doelstellingen van de onderneming.

De algemene taak van de OR houdt niet alleen de behartiging van de personeelsbelangen in, maar ook die van de onderneming bij de vaststelling van het ondernemingsbeleid. Dat betekent dat de OR ervoor zorgt dat bij de vaststelling van dit beleid de belangen van het personeel zorgvuldig worden meegewogen. De OR maakt dus een evenwichtige afweging van belangen.