Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SJSJ (Het Keerpunt, Icarus en Almata) bestaat uit vier leden. De heer Pieter Pennings is sinds begin april 2014 voorzitter van beide Raden van Toezicht. Verder bestaat de Raad van Toezicht uit mevrouw Caroline Forder, de heer Ferno Schneiders en de heer Ed Smeets.