Folders

Voorzijde SJSJ Algemene folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiebrochure SJSJ
Klik op de afbeelding van de folder of op bovenstaande link voor een rechtstreekse verwijzing naar onze algemene informatiebrochure.

Verwijsindex
Soms heeft u bepaalde zorgen over uw opgroeiend kind. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. De verwijsindex houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp goed op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind. Hoe de Verwijsindex werkt, leest u in de folder.
Bekijk ook hier het filmpje over de Verwijsindex voor ouders/verzorgers. 

Algemene inkoopvoorwaarden SJSJ 2016

Informatieblad DJI: Ten uitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting 2016
Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd)strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in een justitiële jeugdinrichting (JJI).