Kinder- en jongerenrechtswinkel (KJRW) Limburg

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg stelt al ruim twee decennia kinderen en jongeren centraal in het belangeloos en kosteloos beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische problemen. De KJRW bestaat uit een groep vrijwillige universitaire rechtenstudenten
en enkele afgestudeerde juristen die onder begeleiding staan van een professionele juridische coördinator.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren ergens terecht kunnen met vragen waar zij zelf (of hun ouders/voogd) niet zo snel een antwoord op kunnen vinden. Dit kan betrekking hebben op werk, justitie, studie, ouders of financiën.

De drempel voor kinderen en jongeren om vragen te stellen, is bij ons een stuk lager dan bij andere instanties. Door ons vriendelijke imago en enthousiaste uitstraling krijgt een kind of jongere al snel het idee dat onze stichting daadwerkelijke hulp biedt bij elk probleem. Dit wordt veelal bereikt door in begrijpelijke taal vragen te beantwoorden, indien nodig en mogelijk de informele rechtsingang in gang te zetten, eventueel te begeleiden en een juridische procedure op te starten bij de rechtbank.

Daarnaast bezoeken wij ook basis- en middelbare scholen om klassikale voorlichtingen te geven over kinderrechten en geven wij eveneens voorlichting op festivals en andere evenementen in heel Limburg.

Verder brengen wij iedere maand een bezoek aan het Keerpunt (justitiële jeugdinrichting) en Icarus (instelling voor gesloten jeugdzorg) te Cadier en Keer. Daar bieden wij kosteloos juridisch advies en begeleiden wij de jongeren bij eventuele klachtenprocedures.

Kinderen en jongeren kunnen hun vragen stellen via e-mail, telefoon of zij kunnen langskomen op onze wekelijks spreekuur op woensdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg
Meerssenerweg 166
6222 AK Maastricht
kjrwlimburg@outlook.com
https://limburg.kjrw.eu
Tel. 06 31 688 977