Kwaliteitskeurmerk

Hernieuwde HKZ-certificering Het Keerpunt, Icarus en Almata

SJSJ beschikt voor alle werkorganisaties over een HKZ-certificaat.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsontwikkeling in de Zorgsector en is het kwaliteitskeurmerk voor zorgorganisaties. Dit keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde hulpverlening en behandeling. Een organisatie met een HKZ-keurmerk stelt de cliënt centraal, heeft de interne werkprocessen op orde en werkt voortdurend en aantoonbaar aan verbetering van zorgen dienstverlening.

De HKZ-certificatieschema’s zijn verenigbaar met de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 9001.

Voor SJSJ is kwaliteit geen hoofdstuk apart, maar geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en in de cultuur van de organisatie. Een kwaliteitscertificaat geeft aan dat we als organisatie doen wat we zeggen en wat we met elkaar in procedures en protocollen afgesproken hebben. Ook controleren en evalueren we zelf via interne audits of de processen efficiënt en effectief zijn en brengen zo nodig verbeteringen aan.

SJSJ heeft de volgende kwaliteitscertificaten:

  • Certificaat Justitiële Jeugdinrichtingen
  • Certificaat JeugdzorgPlus

De stichting HKZ is een instituut dat ervoor zorgt dat kwaliteit in de zorg genormeerd en toetsbaar wordt. Dit stelt organisaties in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. Een organisatie met een HKZ-certificaat heeft de zaken intern goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Er wordt jaarlijks getoetst of de kwaliteit nog aan de norm voldoet. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Sanctietoepassing, de branche organisatie en verschillende landelijke cliëntorganisaties.

Wilt u meer weten over de HKZ-certificaten Justitiële Jeugdzorg en JeugdzorgPlus?
Bezoek dan de website van HKZ.

Het HKZ-keurmerk is niet van toepassing op Almata Onderwijs.

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SJSJ onderschrijft de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat onze medewerkers – op basis van hun verantwoordelijkheid voor de cliënten- alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en effectief reageren. Volgens de Meldcode kan SJSJ melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.
Voor meer informatie over de Meldcode kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen SJSJ; voor meer informatie over Veilig Thuis kunt u terecht op www.vooreenveiligthuis.nl.