Links

Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justitiële Inrichtingen
www.dji.nl

Website Voor de jeugd
www.voordejeugd.nl

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen
www.st-ab.nl/wetten/0039_Beginselenwet_justitiele_jeugdinrichtingen.htm

Wet op de Jeugdzorg
www.st-ab.nl/wetten/0664_Wet_op_de_jeugdzorg.htm

Gesloten Jeugdzorg
www.jeugdzorgplus.jeugdzorgnederland.nl

Provincie Limburg
www.limburg.nl

Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl

Gemeente Eijsden-Margraten
www.eijsden-margraten.nl

Gemeente Woensdrecht
www.woensdrecht.nl

Nederlands Jeugdinstituut
www.nji.nl

Kansrijk
www.dejeugdinrichting.nl

Organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg
www.akj.nl

SO/VSO St. Jozef School voor orthopedagogisch onderwijs
www.sovso-stjozef.nl

Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
www.rsj.nl

Commissie van Toezicht
www.commissievantoezicht.nl

Inspectie voor de gezondheidszorg
www.igz.nl

Sociaal web: factsheet gesloten jeugdhulp

www.sociaalweb.nl/publicaties/factsheet-gesloten-jeugdhulp