Missie en visie

Bij SJSJ staat de jongere centraal. Bij alles wat wij doen (en laten) stellen wij ons de vraag wat de meerwaarde is voor onze jongeren. Onze missie is daarom:

Wij zijn er voor jou, de jongere of jongvolwassene die meer zorg nodig heeft dan andere je kunnen bieden. Als jeugdzorg-specialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig kan terugkeren in de maatschappij. Dat doen wij samen met je omgeving en met andere organisaties en vooral Samen met Jou!

SJSJ vindt dat alle jongeren een nieuw perspectief kunnen bereiken en een aanvaardbare plek in de maatschappij kunnen krijgen. Een plek waar zij zich prettig en veilig voelen en waarin ze volwaardig kunnen en mogen deelnemen aan de samenleving; omdat het kan, omdat het moet en omdat iedere jongere en jongvolwassene het verdient.

SJSJ ondersteunt hen hierbij door het aanbieden van een tijdig en passend zorgaanbod, dat wordt vormgegeven door diagnostiek, gedragsinterventies, passend onderwijs, dagbesteding en stage- en werktoeleiding. Het uitgangspunt is dat de gesloten setting zo kort mogelijk is, zo intensief als nodig en zo dicht mogelijk bij huis.

Kernwaarden
De kernwaarden van SJSJ zijn:

  1. Ontwikkeling;
  2. Veilig;
  3. Samen;
  4. Respect;
  5. Betrouwbaar.