Onze missie

Wij zijn er voor jou, de jongere die meer zorg nodig heeft dan anderen je kunnen bieden. Als jeugdhulp-specialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kunt doen in de maatschappij. Dat doen wij samen met je omgeving, met andere organisaties en vooral Samen met Jou!

In de missie staat de jongere centraal. Dit is onze kapstok voor onze strategie. De eerste zin van de missie bepaalt onze doelgroep. Wij richten ons niet op alle jongeren met een zorgvraag maar op de groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. Jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, al dan niet in een gesloten setting. Vaak is sprake van psychiatrische klachten, zoals autisme en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, (beginnende) verslaving aan alcohol of drugs, of van gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend gedrag, trauma’s) door ervaringen met ernstige mishandeling, met seksueel grensoverschrijdend gedrag of met geweldpleging. Behandeling van de jongeren kan zowel residentieel als ambulant zijn.

Wij werken aan de toekomst in de meest brede zin van het woord. Wij zetten ons in voor een betere toekomst voor onze jongeren en hun omgeving (zoals ouders). Maar ook werken wij aan de toekomst van de maatschappij. Wij vergroten de veiligheid en investeren nu in onze jongeren zodat zij straks een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Ook heeft het nú investeren in onze jongeren positieve gevolgen voor de volgende generaties. Jongeren van nu worden betere opvoeders door onze opvang, behandeling en begeleiding.

Het werken aan de toekomst doen en kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met jou oftewel met de jongeren, zijn omgeving en met onze (keten)partners. Dit heeft geleid tot ons volgende motto: Wij werken aan de toekomst, samen met jou!