ThuisBest in rapport TAJ genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld

In de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt geconstateerd dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. De TAJ noemt ThuisBest van Almata als een van de geslaagde praktijkvoorbeelden.

‘ThuisBest is een combinatie van gesloten jeugdzorg met intensieve ambulante hulpverlening via Multi Systeem Therapie (MST). Een combinatie die erin resulteert dat de gemiddelde duur van gesloten jeugdzorg kan worden teruggebracht van 6-8 maanden naar 6-8 weken. Een resultaat waar vanaf 2012 aan is gewerkt door de zorgaanbieders Almata, de Viersprong en Prisma. Een resultaat dat helemaal past bij de gewenste vernieuwingen in de jeugdhulp, maar door de gecombineerde en gelijktijdige inzet van intensieve ambulante hulpverlening, niet past in de aanbestedingen van de gemeenten.’

Lees hier het gehele rapport

Drukwerk

Terug naar het NieuwsTerug naar het Nieuwsarchief