Verhoog de grens van jeugdhulp

Dylan (20) en Joey (21) twee boezemvrienden uit de jeugdopvang, gebruikten en dealden samen drugs.“Bij Almata in Ossendrecht was de begeleiding beter. Daar kreeg ik het besef dat ik weer thuis wilde wonen.”

Citaten uit een artikel van BN/DeStem d.d. 27 juli jl. waarin wordt gepleit voor verlenging van de jeugdzorg naar 21 jaar.

Jongeren die in JeugdzorgPlus worden geplaatst zijn vaak erg kwetsbaar. Zeker als ze kunnen worden gerekend tot de LVB doelgroep en een roerig leven (achter de rug) hebben.

We onderschrijven dan ook het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. ‘Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren.’

Lees hier het rapport

 

 

Terug naar het NieuwsTerug naar het Nieuwsarchief