Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit:

Icarus

JeugdZorgPlus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.

Lees verder >

Het Keerpunt

Justitiële jeugdzorginstelling voor jongeren die iets strafbaars hebben gedaan of daarvan verdacht worden en intensieve behandeling nodig hebben.

Lees verder >

Almata

JeugdZorgPlus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.

Lees verder >

Vacatures

Meer vacatures>

Ambulant hulpverlener

SJSJ is voor de locatie Almata in Ossendrecht zoek naar kandidaten voor de functie van ambulant hulpverlener.

 
Heb je interesse? Meer informatie vind je via onderstaande link.
 
Solliciteren kan via solliciteren@sjsj.nl door het sturen van je Curriculum Vitae en sollicitatiebrief.

ambulant-hulpverlener-2017


Laatste nieuws

Meer nieuws berichten>
17 november 2016

DJI: Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief

Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door de Hogeschool Leiden en de Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en … Lees meer…

15 november 2016

Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg

Tweede Kamerleden zijn nog altijd zeer betrokken bij de gedecentraliseerde jeugdzorg. Bij het begrotingsdebat Jeugdzorg kwamen veel onderwerpen aan de orde. Er zijn zorgen over de tarieven, er komen actieplannen voor Pleegzorg en Waarheidsvinding en Van Rijn gaat opnieuw met … Lees meer…

21 oktober 2016

Stay Tuned!

Vanuit het landelijk lectoraat KenVaK (www.kenvak.nl) en het Kennisinstituut Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) is er, in samenwerking met Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) en Mondriaan, in december 2014 gestart met een tweejarig praktijkgericht onderzoek naar de werkalliantie bij vaktherapie binnen gesloten … Lees meer…