Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit:

Icarus

JeugdZorgPlus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.

Lees verder >

Het Keerpunt

Justitiële jeugdzorginstelling voor jongeren die iets strafbaars hebben gedaan of daarvan verdacht worden en intensieve behandeling nodig hebben.

Lees verder >

Almata

JeugdZorgPlus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij.

Lees verder >

Vacatures

Meer vacatures>

Senior Jeugdzorgwerker JJI Het Keerpunt

De senior jeugdzorgwerker verricht zijn of haar werkzaamheden binnen één van de behandelgroepen van JJI Het Keerpunt.

Als senior jeugdzorgwerker lever je vanuit jouw pedagogische expertise een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het individuele perspectiefplan en heb je hierover continue afstemming met de manager behandelgroepen, gedragswetenschapper en methodiekcoach. Hierbij coach je jouw teamleden on the job bij het hanteren van (moeilijke) begeleidings- en behandelsituaties en draag je, mede door het geven van trainingen bij aan de verbetering van hun competenties, kennis en vaardigheden.

Heb je interesse? Meer informatie vind je via onderstaande link.
 
Solliciteren kan via solliciteren@sjsj.nl door het sturen van je CV en sollicitatiebrief. Reageren kan tot 22 juli.

Senior jeugdzorgwerker juli 2018


Laatste nieuws

Meer nieuws berichten>
4 juli 2018

Media-aandacht omtrent publicatie Inspectierapport

We vinden het belangrijk om vanuit de organisatie te informeren naar aanleiding van de recente berichtgevingen over het Inspectierapport “Casusonderzoek Limburg, Onderzoek na suïcide van een jeugdige”. Zowel regionale als landelijke pers heeft hier veel aandacht aan besteed op een … Lees meer…

6 juni 2018

Publicatie in het Tijdschrift voor vaktherapie

Sander Konings en Peter van der Sanden hebben voor het Tijdschrift voor vaktherapie een artikel geschreven over de schemagerichte benadering. Wat houdt de schemagerichte benadering in en hoe wordt de methodiek op Almata in de praktijk toegepast? Je leest het … Lees meer…

9 mei 2018

Jongeren Almata hebben Breekweek

Het is Breekweek bij Almata en dat betekent: geen school en bijzondere activiteiten ondernemen. Wat dan?   De wekker van één van onze jongeren ging om 5.00 uur. Samen met zijn mentor heeft hij met échte militairen getraind voor de … Lees meer…